Adressen

Adressen

Pastores
Pastor drs. J.H.J.M. (Hans) Vossenaar ofm, MA
Park 55
5671 GC Nuenen 040-2831210
040-285 9094

Pastoraal werker drs. M. (Marieke) Feuth
Park 55
5671 GC Nuenen 040-2831210
040 283 1210

Oud -pastoraal werker drs. J.H.G.M. (Jos) Deckers (op 1 oktober 2015 met pensioen)
040-284 5855

Bestuur Parochie Heilig Kruis
Hans Vossenaar, voorzitter 040-283 1210
Hans van der Linden, vice voorzitter 06-12996707
Paul Jacobs, personeel en vrijwilligers 040-283 5195
Gerald van Rijt, secretaris 06-51211320
Frans Staals, penningmeester 040-283 4586
Peet Nooijen, WMO en algemene zaken  06-51047363
Henk van Rooij, onroerend goed en bouwzaken 040-283 9304
Miranda Brosens-Stolk, communicatie 06-18345736
Jan Reijnen, notulist 040-2832297

Pastoraatsgroep
Contactadres: Martien Jansen
040-290 6266

Secretariaat
Contactadres:
Park 55, 5671 GC Nuenen
040-283 1210
parochieheiligkruisnuenen@onsnet.nu

© 2017 Parochie Heilig Kruis