Actueel

Bericht van de MOV

De Vredesweek is van 15 t/m 23 september 2018.
Op zondag 16 september is er om 9.30 uur in de Clemenskerk in Nuenen de oecumenische Vredesdienst met als thema: Generaties voor Vrede. Met extra collecte voor PAX.
De voorgangers zijn ds. Paul van der Waal, legerpredikant geweest in Afghanistan, Hans Vossenaar en Marieke Feuth.

Van 7 september t/m begin oktober zal rondom de Vredesweek er een tentoonstelling van meerdere hongerdoeken met uitleg zijn in de gang tussen kerk en pastorie.

De hongerdoek gaat terug op een oud, middeleeuws gebruik. Hij werd opgehangen om in de vastentijd het altaar waar de viering van de eucharistie plaatsvond aan het oog te onttrekken. Dat had te maken met de opvatting van de Middeleeuwse christen dat hij als zondige mens onwaardig was om het altaar te naderen. Deze hongerdoeken werden vaak beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo zijn de doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en catechese. Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam ‘hongerdoeken’.

In de huidige tijd:
Midden jaren zeventig werd deze vergeten traditie opgepakt door de Duitse vastenactie ‘Misereor’. Door Misereor werd er echter een actuele betekenis aangegeven door kunstenaars uit het Zuiden te vragen nieuwe hongerdoeken te maken vanuit bijbelse en christelijke thema’s die hen aanspreken. De gedachte erachter was: waarom zouden wij, ‘moderne armen’ in het Westen niet door christelijke symbolen en beelden uit het Zuiden tot nieuwe instelling en houding, tot vernieuwd geloven kunnen worden gebracht?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2018 Parochie Heilig Kruis