Oecumenische vieringen

Oecumenische vieringen

Oecumenische Vieringen
De Nuenense kerken komen vijf keer per seizoen samen in een gemeenschappelijke
viering. In samenspraak met de pastores bereidt een werkgroep deze
oecumenische diensten voor rond een thema of een bijzonder moment in het
kerkelijk jaar. Ook voor mensen die minder vertrouwd zijn met de kerk zijn deze
diensten zeer toegankelijk!
Info: Pastor Hans Vossenaar of kerkelijk werker Pieter Flach
Tel. 040 – 283 1210 of 040 – 284 2052
E-mail: jvossenaar_ofm@onsnet.nu of kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl

Zondag 17 september  2017 – Vredeszondag
In de week van 16 tot en met 24 september organiseert Pax voor de 51e keer de jaarlijkse Vredesweek. In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet Pax een beroep op de verbeelding. Daarom is het thema van de Vredesweek en onze oecumenische viering ‘de kracht van verbeelding’.
Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.
Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van wat verdeelt.
Plaats: De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Tijd: 10:00 uur

Zondag 31 december 2017– Oudejaarsvesper
We luiden het oude jaar uit en het nieuwe in met aandacht voor het jaarthema ‘Dromen voor onze wereld’.
Plaats: De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Tijd: 19:00 uur

Zondag 21 januari 2018 – Zondag van de Eenheid
De week van Gebed voor de Eenheid is oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor eenheid. De teksten hiervoor worden elk jaar door een andere groep christenen voorbereid.
Plaats: H. Clemenskerk, Park 55, 5671 GC Nuenen
Tijd: 11:00 uur

Zondag 25 maart 2018  – Palmpasen met bewoners Eckartdal
Eén keer per jaar zijn de bewoners van Eckartdal (mensen met een verstandelijke beperking) te gast in onze oecumenische viering. Een verbindende en laagdrempelige viering voor jong en oud.
Start: De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Tijd: 10.30 uur

Vrijdag 30 maart 2018 – Goede Vrijdag
We staan samen stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Een belangrijk moment is de kruishulde, waarbij we bloemen en kaarsjes rond het kruis plaatsen.
Plaats: St. Clemenskerk, Heuvel 15, 5674 RR Gerwen,
Tijd: 19.00 uur

Zondag 1 juli 2018 – Afsluitende viering
Start: H, Clemenskerk Nuenen
Tijd: 9.30 uur

© 2018 Parochie Heilig Kruis