Pastores

Pastores

(Klik om te vergroten)

Jos Deckers – Stef Kuijpers – Marieke Feuth – Hans Vossenaar – Paul Peters

De parochie wordt bediend door twee pastores, ieder met een eigen taakveld. De pastores zullen gezamenlijk zorg dragen voor de vieringen. Zij zullen in de verschillende kerken van de parochie voorgaan.

Hans Vossenaar (pater drs. J.H.J.M. Vossenaar ofm, MA, geb. 1954) is Franciscaan. Hij is opgeleid theoloog en psycholoog. Na jaren gewerkt te hebben in Noorwegen en Amerika was hij 14 jaar fulltime ziekenhuispastor in Geldrop. In Nuenen is hij als pastoor eindverantwoordelijke van de parochie. Liturgische vieringen, begeleiding van mensen, van groepen etc. behoren eveneens tot  zijn werk. Daarnaast werkt hij in de hospices van het St. Anna Klooster in Eindhoven.

Marieke Feuth (drs. M. Feuth, geb. 1981) is pastoraal werker. Ze werkt sinds 1 juni 2015 in Nuenen. Daarvoor studeerde ze filosofie en theologie aan de Universiteit van Tilburg en werkte als redacteur en vertaler van theologische teksten, onder andere over oecumene en islam. Marieke draagt samen met Hans Vossenaar structureel zorg voor het wel en wee in de parochie. Ze gaat voor in liturgische vieringen, begeleidt groepen, heeft pastorale contacten, etc.

Rita van Eck is sinds 16  december 2018 pastoraal werker.

 

 


Pastorale assistentie

Jos Deckers (drs. J.H.G.M. Deckers, geb. 1950) was sinds 1999 pastoraal werker in Nuenen en is op 1 oktober 2015 met pensioen gegaan. Jos blijft als deskundig vrijwilliger actief in de parochie, onder andere in de liturgie en de bijbelgroep, en is tevens voorzitter van de recent opgerichte Parochiele Caritas Instelling (PCI).

 

KuipersStef Kuijpers (S.J.C.M. Kuijpers, o.praem. geb. 1934) is norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk. Zijn priesterleven staat in het teken van het parochiepastoraat. Hij is sinds 2004 met pensioen, woont in Nuenen en heeft zich bereid gevonden om in onze parochie assistentie te verlenen mits het de ontwikkeling van het ‘lekenkader’ niet in de weg staat. Hij gaat regelmatig voor in vieringen. Daarnaast verricht hij wekelijks pastorale activiteiten in Huize Glorieux te Eindhoven.

foto Paul PetersPaul Peters (P.H.M.F. Peters, geb. 1954) is sinds 2013 in de parochie actief als onbezoldigd pastoraal werker. Hij doet onder andere mee aan de Communiewerkgroep en houdt regelmatig de overweging in vieringen. Paul is jarenlang werkzaam geweest aan de Aloysius-mavo in Eindhoven als godsdienstleraar en adjunct-directeur. Nu werkt hij in deeltijd voor Scholengroep Het Plein in Eindhoven. Pastoraal werk deed hij gedurende een dertigtal jaren in de parochie Tongelre.

Last but not least: het team van pastores functioneert samen met de Pastoraatsgroep binnen het grote werkveld van de parochie. Dit geeft aan dat deze mensen niet zorgen voor allen, maar allen mede zorg dragen voor elkaar.

© 2019 Parochie Heilig Kruis