Adressen

Adressen

Pastores
Pastor drs. J.H.J.M. (Hans) Vossenaar ofm, MA
Park 55
5671 GC Nuenen
Tel:. 040-283 1210
e-mail: pastoor@parochienuenen.nl

Pastoraal werker Rita van Eck
Park 55
5671 GC Nuenen
Tel:. 040-2831210
e-mail: pastoraalwerker1@parochienuenen.nl

Algemeen coördinator Theo van Eijk
Park 55
5671 GC Nuenen
Tel:. 040-2831210
email: coordinator@parochienuenen.nl

Bestuur Parochie Heilig Kruis
Hans Vossenaar, voorzitter 040-283 1210
Hans van der Linden, vice voorzitter 06-1299 6707
Paul Jacobs, secretaris 06-5138 2775
Frans Staals, penningmeester 040-283 4586
Henk van Rooij, onroerend goed en bouwzaken 040-283 9304
Theo van den Tillaart, onroerend goed en bouwzaken 040-283 6039
Roelof Janssen, communicatie 06-2821 1179
Berny Raaijmakers, AVG 040-283 6738
Jan Reijnen, notulist 040-283 2297
Annet Redegeld, lid 06-1035 1106

Pastoraatsgroep
Contactadres: Martien Jansen
040-290 6266

Secretariaat
Contactadres:
Park 55, 5671 GC Nuenen
040-283 1210
e-mail: secretariaat@parochienuenen.nl

© 2020 Parochie Heilig Kruis