Agenda

Agenda

Events in februari–november 2020

 • -
  Kerkdienst Nuenen
 • -
  Kerkdiensten parochie
  Taizé-vesper in het Van Gogh Kerkje
 • -
  Bijbelgroep
 • -
  Meer dan een maaltijd alleen!
 • -
  Kerkdienst Nuenen
 • -
  Kerkdiensten parochie
 • -
  Gespreksgroep Geloof & Leven
 • -
  Gesprekgroep 57+
 • -
  Kerkdienst Nuenen
 • -
  Voorbereidende vormselviering i.s.m. Jongerenkoor Jocanto in Gerwen
 • -
  Theoscoop
 • -
  Kerkdienst Nuenen
 • -
  Kerkdiensten parochie
 • -
  Kerkdienst Nuenen aswoensdag
  Oecumenische viering
  Thema-avond
 • -
  Kerkdienst Nuenen
 • -
  Kerkdiensten parochie
  Taizé-vesper in het Van Gogh Kerkje.
 • -
  Bijbelgroep
 • -
  Meer dan een maaltijd alleen!
 • -
  Wereldgebedsdag 6 maart 2020 in Nuenen
 • -
  Take Care: Ontmoetingen van naastenliefde
 • -
  Gespreksgroep Geloof & Leven
 • -
  Wereldgebedsdag
 • -
  Meer dan een maaltijd alleen!
 • -
  Theoscoop
 • -
  Solidariteitsmaaltijd
 • -
  Thema-avond
 • -
  Passion Nuenen 2020
 • -
  Passion Nuenen 2020
 • -
  Oecumenische viering
 • -
  Bijbelgroep
 • -
  Oecumenische viering
 • -
  Pelgrimage naar het licht
 • -
  Gespreksgroep Geloof & Leven
  Meer dan een maaltijd alleen!
 • -
  Theoscoop
 • -
  Voorbereidende vormselviering Nuenen
 • -
  Vormselviering Nederwetten
 • -
      Vrijwilligersavond H.  Clemenskerk Nuenen
 • -
  Oecumenische viering
© 2020 Parochie Heilig Kruis