Begraafplaats Oude Landen

Begraafplaats Oude Landen

Kaart begraafplaats
Tarieven begraafplaats

begraafplaats oude landen centrale plaats

Zoals u wellicht bekend is, vinden nieuwe begravingen sinds medio 2011 op Oude Landen plaats en niet meer op de begraafplaats achter de H. Clemenskerk; daar zijn bijzettingen in bestaande graven nog steeds mogelijk.
Er zijn tussen begravingen achter de kerk en op Oude Landen enkele verschillen die hierna worden belicht:

Looptijd grafrecht:
Op Oude Landen worden naast graven met een grafrechtperiode van 20 jaar – met de mogelijkheid tot verlenging – graven uitgegeven voor onbepaalde tijd, ook genoemd ‘eeuwigdurend’ grafrecht.

Urnenbijzetting:
Op Oude Landen is geen urnenmuur beschikbaar maar kunnen urnen worden bijgezet in een urnenkeldertje of in een zuil.

Asverstrooiingen:
Er is op Oude Landen een strooiveld ingericht waarbij op een naastgelegen zuil een naamplaatje wordt geschroefd met de naam van de overledene.

Familiegraf: Een familiegraf bestaat uit twee dubbeldiepe graven naast elkaar

Keuze van begraafplek:
Achter de kerk werd steeds aansluitend aan het meest recente graf begraven; op Oude Landen bestaat een keuzevrijheid, zij het met beperkingen: het is zeker niet zo dat iemand begraven kan worden bijvoorbeeld precies in het midden van de begraafplaats.
De beperkingen hebben te maken met de keuze van een verplicht grafmonument.
De volgende drie soorten grafmonumenten zijn mogelijk: uitsluitend een liggende steen (zerkmodel), een monument bestaande uit liggend en staand gedeelte en tenslotte een monument bestaande uit alleen maar een staand gedeelte.
Om geen rommelig geheel te scheppen en om een goed onderhoud mogelijk te maken zijn in één rij alleen soortgelijke monumenten mogelijk, dus bijvoorbeeld alleen maar zerken etc..
Die keuze zullen de nabestaanden moeten maken op het moment dat men een plek kan ‘uitzoeken’, waarbij vervolgens wel aansluitend aan een vorige begraving een nieuw graf wordt uitgegeven.Met de beheerder, de heer Leurink, kan een afsprak worden gemaakt om een plaats uit te zoeken.

Bijzetting;
Ingeval er een bijzetting plaats vindt wordt het volledige tarief voor een graf voor een periode van 20 jaar resp. onbepaalde tijd in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.De nog resterende jaren van de eerdere begraving tot aan de oorspronkelijke einddatum van het grafrecht wordt aan de rechthebbende gerestitueerd en berekend tegen de oorspronkelijke tarieven. Als er sprake is van een graf voor onbepaalde tijd wordt het aantal rekenjaren op 68 gesteld omdat er geen oorspronkelijke einddatum van het grafrecht is. Een Excel-rekenmodule is op te vragen bij: begraafplaats.oudelanden@gmail.com

Aangezien Oude Landen niet de beschikking heeft over een website kunt u verdere informatie verkrijgen door contact opnemen met de beheerder die bereikbaar is onder:
Mailadres:          begraafplaats.oudelanden@gmail.com
GSM-nummer: 06 – 143 38 304

Stichting Beheer Gemeentelijke Begraafplaats Oude Landen

De centrale plaats


begraafplaats oude landen graven

Inzegening van de velden die bestemd zijn voor de overledenen van de parochie Nuenen


begraafplaats oude landen urnenveld

Het urnenveld

▲ naar boven

© 2022 Parochie Heilig Kruis