Actueel

Column Mgr. De Korte: Christelijke media

Komende zaterdag viert het Nederlands Dagblad haar 75ste verjaardag. Een kleine krant maar ook een christelijke kwaliteitskrant. Degelijke berichten, boeiende commentaren en opiniestukken en vooral geen sensatie bepalen de krant. Begonnen als een krant voor christenen uit vrijgemaakte kring, is de krant steeds meer een breed christelijk dagblad geworden. Ook een groeiende groep rooms-katholieken lezen de krant graag. Niet in de laatste plaats omdat deskundige journalisten, zoals Hendro Munsterman, gedegen over rooms-katholieke thema’s schrijven. Door de ontzuiling en ontkerkelijking zijn vele katholieke titels, zoals de Maasbode en de Tijd, verdwenen of, zoals de Volkskrant, van kleur veranderd. Het ontbreken van een eigen rooms-katholiek dagblad in ons land wordt door het ND voor een deel ondervangen. Gelukkig kent ons land nog een aanzienlijk aantal media die vanuit een christelijke inspiratie worden gemaakt. Ondanks alle secularisatie telt ons land verschillende christelijke dag- en weekbladen maar ook omroepen en digitale media. Voor de nieuwsvoorziening maar ook voor dialoog en debat onder christenen over actuele kwesties is dat uitermate belangrijk.

forum
Blij ben ik met een initiatief vanuit het hoge noorden. Tijdens het Christelijk Sociaal Congres, eind augustus in Doorn, werd door het Friesch Dagblad  Het Goede Leven gepresenteerd. De bedenkers van dit nieuwe digitale medium kunnen de nodige ambitie niet worden ontzegd. Zij proberen namelijk een forum te scheppen voor individuele christenen en allerlei christelijke maatschappelijke organisaties. Via dagelijkse columns en andere bijdragen kunnen christenen van allerlei tradities de geest scherpen en een eigen geluid neerzetten vanuit een gedeelde christelijke inspiratie. Juist in onze dominant liberale en seculiere cultuur kan een christelijk- sociale tegenstem prikkelend en ook heilzaam corrigerend werken. Niet alleen voor christenen maar ook voor vele andere tijdgenoten.

bisdom
Ons eigen bisdom is deze weken intensief aan de slag met een transformatie op communicatief terrein. Per 1 oktober moet een nieuwe website operationeel zijn en heeft ons bisdom ook een nieuwe, meer eigentijdse,  huisstijl. Tot nu toe kent de website een beperkt aantal items en reageren wij op belangrijke ontwikkelingen in Kerk en samenleving met een twitterbericht. Het plan is om op dit terrein een tandje bij te zetten. Via Facebook heb je als organisatie een veel groter bereik. En jonge mensen, zo zeggen de deskundigen, worden vooral bereikt via Instagram. Het gaat dan, kort gezegd, om veel beeld en weinig woorden. In de plannen is ook ruimte voor korte vlogs. Zo kan ik als bisschop of een van mijn medewerkers in een kort filmpje een bepaalde  boodschap vanuit katholiek perspectief overbrengen.

missionair
Wij spreken vandaag in christelijk Nederland veel over  het grote belang van missioneren. Naast het zo goed mogelijk consolideren van bestaand christelijk leven, is het ook belangrijk om nieuwe mensen te bereiken met Christus en zijn evangelie van Gods onvoorwaardelijke liefde en trouw. Juist door moderne media ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor een missionair beleid. Met name jonge mensen lezen niet of nauwelijks papieren media, kijken ook steeds minder televisie maar kun je wel bereiken via de nieuwe sociale media. Ook bisdommen, parochies en kerkelijke gemeenten  moeten op dit punt adequaat reageren en de mogelijkheden van deze tijd zo goed mogelijk uitbaten. Veel jongeren bezoeken op zondag de kerkdienst niet meer en zijn ook voor een bijbelgroep moeilijk te strikken. Maar de grote levensvragen over zin en onzin, het kwaad, lijden en dood zijn en blijven ook hun vragen. Geen mens kan aan deze vragen ontkomen. Via nieuwe sociale media kunnen christenen hen helpen, in ieder geval een begin van, een antwoord op deze vragen te vinden. Ik hoop van harte dat oude en nieuwe media een bijdrage kunnen leveren aan de voortgang van christelijk leven in ons goede vaderland.

Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch


© 2022 Parochie Heilig Kruis