Actueel

Vrijwilligersavond Gerwen 2019-01-10

Foto’s Petra van Laarhoven

Foto’s van Anneriet Driessen

Vrijwilligersavond Gerwen.

Op donderdagavond 10 januari stromen de vrijwilligers goedgestemd binnen in de St.-Clemenskerk. Het ziet er goed uit. De tafels en stoelen, de koffie en de thee en het gebak staan achter in de kerk klaar om ons gastvrij te ontvangen. De Klankbordgroep heeft alles keurig voorbereid. De sfeer is opperbest. Aan het begin van het nieuwe jaar is het een mooi moment om elkaar te treffen en elkaar een gezond 2019 te wensen. Sommigen zien elkaar vaak en werken als vrijwilliger veel met elkaar samen en anderen komen elkaar minder vaak tegen. Er wordt volop bijgepraat.

De avond wordt geopend door de voorzitter van de Klankbordgroep: Maria Loonen en zij geeft een overzicht van het afgelopen jaar, waarin veel gebeurd is. Er is het gouden jubileum geweest van onze kerk in september, wat veel aandacht kreeg. Ook wordt stilgestaan bij de betekenis van de vele vrijwilligers, die we hier hebben en zij vormen een goede basis. Ook werden 2 vrijwilligers genoemd, die veel betekend hebben en die in 2018 zijn overleden, met name Piet Loonen en Ben Lijten.

Daarna is door Maria en pastor Hans Vossenaar de bekendmaking gedaan van de vrijwilliger van het jaar: Paulien Maas mocht naar voren komen om de mooie onderscheiding en oorkonde in ontvangst te nemen. Zij doet vele taken als vrijwilliger in onze kerk en voor het koor en zij reageerde blij verrast op deze waardering. Zij werd door velen persoonlijk gefeliciteerd.

Er is stilgestaan bij de 2 nieuwe mensen in onze parochie. Zij worden deze avond aan ons voorgesteld: pastoraal werker Rita van Eck en coördinator Theo van Eijk. Zij gaan verder uitgebreid kennis maken met de parochie en zij zullen zich inzetten voor parochie Heilig Kruis.

Ook zijn leidinggevenden aanwezig van de verschillende gremia van de parochie, zoals bestuursleden en leden van de Pastoraatsgroep en zij sluiten aan om elkaar beter te leren kennen.

De toekomst van de kerk komt ook aan de orde. Hans van der Linden wordt gevraagd ons bij te praten over de Kerk van de toekomst: het masterplan wat er ligt en hiermee willen we aan de slag om de verschillende groepen met elkaar te verbinden en te werken aan de toekomst.

In het kort wordt ingegaan op het vertrek van pastoraal medewerker Marieke Feuth, die onlangs de pastorie in Gerwen heeft verlaten om gezondheidsredenen. Dit wordt als een gemis ervaren en we wensen haar een goede toekomst namens de vrijwilligers in Gerwen, met wie ze veel te maken had.

Kortom: er is veel te doen in onze parochie en dat wordt volop met elkaar gedeeld. Daarna is er tijd om het glas te heffen en aan de avond een feestelijke tintje te geven, waarbij in een prettige sfeer de avond wordt voortgezet. Met dank aan allen, die bijgedragen hebben voor de fijne avond en op een goed 2019 met elkaar.

 

 


© 2022 Parochie Heilig Kruis