Historie

Andrieskerk

Sint Andrieskerk (1964 – 2007)
De voorgeschiedenis van de St. Andrieskerk begint in de jaren 50, wanneer Nuenen zich gaat uitbreiden in westelijke richting. Daar wordt, aan de Jacob Catsstraat, een kerk geprojecteerd: de tweede parochiekerk van Nuenen-dorp. Het ontwerp van deze kerk is van Jan de Jong, in de stijl van de “Bossche School” van de benediktijner monnik-architect Dom van der Laan. Van hem is De Jong een belangrijke leerling. Het strak vormgegeven gebouw is uitgevoerd als een rechthoekige zaalkerk: het interieur sober en modern. De kerk is – met ruim achthonderd zitplaatsen – ‘op de groei’ gebouwd. De 1ste steen wordt door bouwpastoor J. van Oosterhout gelegd op 15 augustus 1963 en op 17 juli 1964 wordt de kerk na inwijding door bisschop W. Bekkers in gebruik genomen. Daags daarna kan Jan van Oosterhout zich officieel de pastoor van de nieuwe parochie noemen. De naam is afgeleid van Sint Andries, de apostel Andreas, maar is ook gekozen omdat het de naam was van de vader van Jan van Oosterhout. Bij de ingang van de kerk is op de hoeksteen de volgende Psalm te lezen: “Wil God uw huis niet bouwen, vergeefs is al uw werk, geen bouwer kan zo sterk als Hij de muren stouwen.”

Pastoor Jan van Oosterhout
Jan van Oosterhout (Tilburg, 24 juni 1923 – Nuenen, 29 mei 2005) kan beschouwd worden als een verlichte voorganger in de geest van het Tweede Vaticaanse Concilie. Zijn preken hadden een hoog intellectueel gehalte en pasten voor een groot deel bij het publiek van zijn parochie. Ook in de oecumenische samenwerking speelde hij een grote rol.

Op 1 september 1992 ging hij met emeritaat, maar bleef tot 2001 actief voor de parochie. Op 13 juni 1999 werd zijn gouden priesterjubileum gevierd. Op 29 mei 2005 overleed hij in Nuenen. Jan van Oosterhout werd op 4 juni begraven op het kerkhof van de Heilige Clemenskerk in Nuenen, in het ‘Andriesgedeelte’ waar zijn parochianen begraven liggen. In 2011 werd de straatnaam ‘Jan van Oosterhouthof’ onthuld, gelegen op de voormalige plaats van de Andrieskerk.

De (af)sluiting
Zowel de ontkerkelijking als het feit dat de uitbreiding van Nuenen zich in zuidelijke richting ging ontwikkelen, en de oorspronkelijk geplande westelijke woonwijken niet meer tot stand kwamen, leidden tot de opheffing van de zelfstandige Andriesparochie en een fusie met de H. Clemensparochie op 1 januari 1999. De nieuw gefuseerde parochie ging de Parochie Nuenen heten.  Daarbij werd besloten dat de Andrieskerk nog vijf jaar gebruikt zou worden. Daarom was de laatste viering op 28 december 2003; per 1 januari 2004 werd de kerk aan de eredienst onttrokken. Hoewel er nog actie werd ondernomen om het gebouw een herbestemming te geven, bleek de slechte bouwkundige staat ervan een reden om tot sloop over te gaan in 2007. Het was een wens van de parochie en de Nuenense capucijner pater Joosten, dat de luidklokken naar een door hem op Sumatra gebouwde kerk zouden verhuizen. De klokken stonden al klaar voor vervoer, maar de Indonesische overheid werkte tegen en vroeg zoveel invoerrechten dat men van de schenking af moest zien. Een nieuwe bestemming wordt nog steeds gezocht.

Een veelbesproken drieluik
01Voor de Andrieskerk werd in 1973 door Hugo Brouwer een kolossaal en felkleurig drieluik gemaakt, dat in het priesterkoor achter het altaar kwam te hangen. De waardering daarvoor van de parochianen was zeer uiteenlopend, van enthousiast tot zeer afwijzend, blijkens een enquête uit 1976. Vooral in opengeklapte toestand vonden velen het op zijn zachtst gezegd nogal opdringerig. Dat leidde er zelfs toe dat het meestal gesloten was. Van november 1978 tot einde 1984 werd het aan het gezicht onttrokken door een altaardoek en in 1986 naar een zijwand verplaatst.

Kerstgroep van Hugo Brouwer
10
De door Hugo Brouwer gemaakte kerstgroep staat nu in de H. Clemenskerk. De keramiekbeelden van de kerstgroep waren in 1962 door Brouwer gemaakt in opdracht van de H. Clemensparochie als geschenk voor het 75-jarige klooster aan het Park. De meningen van de zusters over het moderne kunstwerk waren nogal verdeeld. Na het vertrek van de zusters van JMJ in 1977 verhuisden de beelden naar de Andrieskerk. Pastoor Jan van Oosterhout vond de groep een aanwinst voor zijn Bossche-School-kerk en perfect passen bij de sobere architectuur. Na de sluiting van de Andrieskerk kwam de kerstgroep weer terug bij de oorspronkelijke schenker, de H. Clemenskerk. Tijdens de kersttijd staan de beelden opgesteld in de verbindingsgang tussen kerk en pastorie.

Andries 5_cNa de restauratie van de heiligenbeelden (uit het atelier van Custers) in de H. Clemenskerk in Nuenen is in dezelfde stijl een nieuw beeld gemaakt van Sint Andries. Dit heeft als een herinnering aan deze verdwenen kerk vlak bij het altaar een plaats gekregen.

Op de plaats van de Andrieskerk werd een basisschool annex kinderopvang gebouwd, De Dassenburcht genaamd. Een bomenlaantje naast de kerk bleef behouden.

02

04
09
06
08
▲ naar boven

© 2022 Parochie Heilig Kruis