H. Lambertuskerk (historie)

H. Lambertuskerk (historie)

Oorsprong en geschiedenis van het dorp en de parochie Nederwetten

Lijst van pastores van de Parochie: Nederwetten en Hoydonk

In het jaar 1146 werd op Hooidonk een klooster gesticht door reguliere kanunnikessen van de H. Augustinus, vanuit de abdij van Rolduc, door de priester-religieus Leo, vermoedelijk een lid van de adellijke familie die de Stakenburg bewoonde op ongeveer 1 km stroomafwaarts aan de Dommel.
Op 4 september 1244 kwam de Zalige Bonifatius van Lausanne aldaar een nieuwe kapel consacreren, bij welke gelegenheid een wonderbare gebeurtenis plaatsgreep met de relikwie van het Heilig Kruis, waarvan een gedeelte thans nog in de parochiekerk van Nederwetten wordt bewaard.

De zusters, die in dit klooster hun intrek namen, lieten het omliggende land ontginnen, boerderijen bouwen, en ongeveer in 1250 een kerkje bouwen voor de mensen, die er allengs waren komen wonen. De Rector van het klooster werd tegelijk belast met de zielzorg van deze mensen. Dit is de oorsprong van het dorp en de parochie Nederwetten.

Waarschijnlijk rond het jaar 1500 werd dit kerkje vervangen door een grotere kerk met toren. De in staat van verval verkerende toren bij de Kerkhoef is er een overblijfsel van.

In 1650 werd de parochiekerk aan de katholieken ontnomen en de pastoor verjaagd, zoals ook geschiedde met het klooster en de zusters van Hooidonk.

Wanneer de vervolgingsmaatregelen worden verzacht, maken de parochianen hiervan gebruik en bouwen een schuurkerk aan de Straat (Soeterbeekseweg). Wanneer dan tevens op 25 juli 1717 een pastoor wordt benoemd, die in de schuin ertegenover gebouwde pastorie zijn intrek neemt, is daarmee de parochie van Nederwetten hersteld..

In het jaar 1796 werd de oude parochiekerk bij de Kerkhoef door de parochianen weer in bezit genomen, en voor het eerst na bijna anderhalve eeuw werd er op Zondag 26 november 1797 wederom de H. Mis opgedragen. De pastoor nam zijn intrek in de herenhuizing van de Blomhoeve.

Bijna een eeuw later, wanneer de oude kerk te klein was geworden, kocht het kerkbestuur een stuk grond in de kom van Nederwetten en bouwde daarop een nieuwe kerk en pastorie onder het pastoraat van pastoor P. van Hoeck.
De kerk werd betrokken op 13 december 1895 en 12 October 1896 geconsacreerd door de Bischop van Den Bosch, Mgr. W. v.d. Ven

De gemeente Nederwetten werd ondanks rekest der ingezetenen in 1821 van hogerhand opgeheven en bij de gemeente Nuenen-Gerwen gevoegd.
▲ naar boven


Lijst van pastores van de Parochie: Nederwetten en Hoydonk

Theodoricus, prior van Hoydonk                                           1242
Godevaert van Kerckhove                                                       1381
Godaert de Molner                                                                   1405
Godefridus de Campo                                                              1427
Henricus Sanders,   stichter van het klooster
van Soeterbeek in 1448                                                           1436 – 1469
Gerardus Lijeshout                                                                   1485
Laurentius Smits                                                                       1510 – 1525
Gulielmus Daniëls                                                                     1550
Andreas Abeelen                                                                       1551
Jan Elsraeck                                                                                1559
Hubertus Arents                                                                        1567
Mr. Gerard Jacob van Gemert                                                 1588 – 1606
Jan van Roy junior                                                                     1606
Jan Janssen van Roy                                                                  1625-1645
Mr. Gerardus Verdonk                                                             1646

De lijst van omstreeks 1250 – 1650 is niet geheel volledig.
In 1650 werd de pastoor van Nederwetten en Hoydonk verdreven, evenals de koster van Hoydonk.
In 1717 werd de uitoefening van de eredienst weer toegestaan in een schuurkerk, gebouwd aan de Straat.
Op 25 juli 1717 werd Abraham van der Venne benoemd tot Pastoor van Nederwetten en Hoydonk

Abraham van der Venne                                                            1717 – 1721
Johannes van de Vooren                                                            1721 – 1740
Mattheus van den Reeck                                                           1740 – 1776
Bartholomeus Bedyck                                                                1776 – 1786
Antonius Vervoordeldonk                                                         1786 – 1815
Joannes A. van Asten                                                                 1815 – 1862
Joannes G. Swane                                                                       1862 – 1885
Petrus W. H. van Hoeck                                                             1885 – 1912
Josephus M. A. van Eyl                                                               1912 – 1938
Joannes A. J. M. Schellekens                                                     1938 – 1944
Wilhelmus J. H. Roelofs                                                             1944 – 1953
Franciscus J. Woestenburg                                                       1953 – 1962
Cornelius A. Panken                                                                   1962 – 1980
Johannes P. W. van Dooren, pastoor van
Gerwen en Nederwetten                                                           1980 – 1994
Freek Groot                                                                                  1994 – 2006

“Gedenk uw leidslieden, die het woord Gods hebben verkondigd”.
                                                                                                          Hebr. 13:7
▲ naar boven

© 2021 Parochie Heilig Kruis