H. Lambertuskerk

H. Lambertuskerk

Kaartje
Kijk 0p de kerk

Toen pastoor P.W.H. van Hoeck in 1885 te Nederwetten werd benoemd, werd hij geconfronteerd met een kerk uit de vijftiende eeuw en een pastorie uit de zeventiende eeuw, die niet bepaald dicht bij elkaar lagen.
In 1893 liet hij door architect Corbey uit Roermond, leerling van Pierre Cuypers, een ontwerp maken en in 1894 werd de bouw van kerk en pastorie gestart.
De bouw werd gegund aan de aannemers A. van Wijck en M. de Vries uit Nuenen voor een bedrag van fl. 29.900.
Op 12 oktober 1896 wijdde bisschop van de Ven de kerk in, hetgeen door de parochianen uitbundig werd gevierd.
In dit neogotische gebouw, uitgevoerd in baksteen, zijn overvloedig de ideeën van architect Cuijpers verwerkt, Deze bouwde bij voorkeur met baksteen in allerlei vormen; zoals in de raamlijsten, de bogen en de deurnissen.

Plattegrond van de kerk
image002
De totale lengte van de kerk bedraagt 33,20 m.
Het schip met een inwendige breedte van 9,10 m, biedt plaats aan ca. 150 kerkbezoekers.
De torenhoogte bedraagt 34,60 m.
De nokhoogte van schip en priesterkoor is 14,30 m.

image001
Op 18 mei 1895 werd de eerste officiële steen gelegd door pastoor P.W.H. van Hoeck en de kerkmeesters H. Renders en H. Sloots.

image003
Het Priesterkoor
In het priesterkoor bevinden zich het hoogaltaar met tabernakel, de tot altaartafel omgebouwde communiebank, de lezenaar, de preekstoel en het Heilige Familie-altaar met de relikwie van het Heilig Kruis.

Het hoogaltaar
Het hoogaltaar waarop zich het tabernakel bevindt is vervaardigd door J.P. van der Mark uit Eindhoven.
Het werd geplaatst in september 1896.
image004

image006
Het offer van Melchizedek
Aan de voorzijde van de altaartombe is een reliëf van de ontmoeting van Abraham met Melchizedek, de koning van Salem, die wijn en brood had meegebracht, met daarnaast Bera, de koning van Sodom.
Hier spreekt hogepriester Melchizedek de zegen uit over Aner, Eskol, Mamre en Abram voor zijn overwinning op hun vijanden (Genesis 14: 17-20).

image005
Het wonder van Hooidonk
Boven het hoofdaltaar zijn 3 gebrandschilderde glas-in-loodramen aangebracht op 24 maart 1896 door atelier Stales en Janssens uit Antwerpen.
Het middenraam werd geschonken door Norberta Maria Smits van Oyen te Zoeterbeek.
Het toont het moment waarop bisschop Bonifatius van Lausanne het partikel van het heilig Kruis uit het water haalt en bloeddruppels in de beker druppen in het bijzijn van velen.
In het onderste gedeelte zien we de monstrans waarin het partikel wordt bewaard.
Deze monstrans bevindt zich in de kerk van Waubach in Zuid-Limburg.

 

 

De altaartafel

image007
In 1996 werd de oorspronkelijke communiebank, uit 1916, omgebouwd tot altaartafel.
De roodmarmeren afdekplaat van de communiebank werd hiervoor verdeeld over de nieuwe tafel.
Het reliëf is een afbeelding van het Laatste Avondmaal.
Hierin komt duidelijk de figuur van Judas Iscariot tot uitdrukking.
Hij zit daar met afgewend gelaat en de geldbuidel met de dertig zilverlingen in de hand.

image008
Het H. Familie-altaar

Het relief stelt voor: God de Vader omringd door engelen op een wolk boven de duif, afbeelding van de heilige Geest, die neerziet op de Heilige Familie: Jezus, Maria en Jozef.
Daaromheen staat geschreven:
“Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria virgine et homo factus est”.
en onder:
“et erat subditus illis”.
Dit betekent: ‘En is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden’ en ‘hij was hen onderdanig’.
In het tabernakel van dit altaar staat de reliekhouder met monstrans, met het partikel van het Heilig Kruis.

image009

De preekstoel
Op 12 maart 1897 werd de door J.P. van Mark gemaakte preekstoel geplaatst.
Aan de voorkant een reliëf waarin de ontmoeting van Jezus en zijn leerlingen met de rijke jongeling wordt afgebeeld.
Onder de preekstoel staat:
‘Serva mandata’ (‘onderhoud de geboden’) en daaronder een reliëf van de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de waterput

image010
De biechtstoel
In het linkergedeelte van het transept staat de biechtstoel.
Het reliëf boven de biechtstoel is een afbeelding van de terugkeer van de verloren zoon.
De tekst eromheen:
“Pater, peccavi in caelum, et coram te. Luc. XV:21″
Wat wil zeggen:
“Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen U. Luc. 15:21”

image011
Het geboorteraam
Tegenover de biechtstoel is het geboorteraam, een gebrandschilderd glas-in-loodraam met renaissance-trekken.
Dit raam werd in 1921 geschonken door pastoor van Eijl bij het 25 jarig jubileum van de kerkwijding, zoals in het raam te lezen staat.
In het midden van het raam zien we het bezoek van de herders aan de pasgeborene.
Midden onder is een afbeelding van de profeet Micha die een lint vast houdt:
Gy Bethlehem;
Hij profeteert de plaats waar Jezus geboren zou worden.


Wapen van Nederwetten
Naast de biechtstoel staat in glas-en-lood het wapen van Nederwetten afgebeeld. Een lazuur schild met drie zespuntige sterren van goud, het schild rustend tegen H. Lambertus van goud.

Glas-in-loodramen in het schip
In het schip van de kerk bevinden zich zes glas-in-loodramen:
Heilige paus Clemens;
Heilige Ambrosius, met bijenkorf;
Heilige Agnes, ter ere van de laatste priorin van Hooidonk;
Heilige Augustinus;
Heilige Johannes Evangelist, hij was patroon van het klooster Hooidonk
(zie afbeelding);
Heilige Elisabeth.

Deze ramen werden geplaatst in de periode rond 1920 en zijn, op aandrang van pastoor van Eijl, geschonken door vooraanstaande parochianen en kerkmeesters wier namen in de ramen zijn vermeld.

image012

image014

Beelden in het schip
In dezelfde periode als de glas-in-loodramen werden ook zes houten beelden tegen de zijwanden van het schip van de kerk geplaatst:
Heilige Petrus, met de sleutels van de hemel;
Heilige Lambertus, met de bisschopstaf
(hiernaast afgebeeld);
Heilige Jozef met een bloeiende lelie;
Heilige Bonifacius van Lausanne, die getuige was van het wonder van Hooidonk in 1244;
Heilige Franciscus van Assisië;
Heilige Paulus, met het zwaard.

Tegen de achtermuur van het schip van de kerk staan twee oude beelden, die afkomstig zijn uit de oude Lambertuskerk aan de Dommel.
Het beeld van de Heilige Anna, patroon van het gilde, en de heilige Antonius abt, ook wel Antonius de kluizenaar of Antonius met het varken genoemd.
image015

image017

Wenteltrap

In de doorloop onder de toren is in de nis een smalle, 50 cm brede, gietijzeren wenteltrap.
Deze trap leidt naar het zangkoor en is bijzonder van vorm.
Iedere trede is in een mal gegoten.
Deze treden zijn wentelend om een spil opgestapeld en de verbinding tussen de treden wordt door een gietijzeren stang geborgd, waarop de leuning rust.

Deze trap werd in 1895 in de nis geplaatst. Rechts van de trap hangt aan de muur een hardstenen wijwatervat, afkomstig uit de oude kerk.
Dit vat is in het begin van de 17e eeuw aan de kerk geschonken door de familie De Cort uit Hilvarenbeek, wier familiewapen op dit wijwatervat voorkomt.
Links: Een springend hert.
Rechts: gekanteelde dwarsbalken en drie bijen met gespreide vleugels.
image016
▲ naar boven

© 2021 Parochie Heilig Kruis