H. Lambertuskerk

Kerkhof H. Lambertus

image001

“Heden ik – Morgen gij”, staat er op de bakstenen pilaren van het hek dat de toegang van het kerkhof afsluit.

image002
Bij de bouw van het columbarium, met 48 nissen, in het jaar 2000 is de calvarieberg geruimd en heeft plaatsgemaakt voor een afscheidplaats.
Ook de graven van de overleden pastores hebben daar hun plaats gekregen.
Tegen de muur bij het columbarium staat een groot kruis met kruisbeeld.
Dit kruis, dat uit Parijs afkomstig is, is door pastoor van Hoeck op 9 november 1886 besteld bij de firma van Haaren te Veghel. De kosten bedroegen f. 75,00.
Op 8 februari 1887is het op de begraafplaats bij de oude Lambertuskerk geplaatst.
Op 13 december 1895 is het kruis overgebracht naar de huidige begraafplaats en werd het kerkhof gebeneficieerd.
Enige tijd later is ook het graf van pastoor Swane overgebracht naar het nieuwe kerkhof. Hij was pastoor van Nederwetten van 1863 tot 1885 en overleed aldaar op 8 mei 1885.

image003
Dat het kerkhof er steeds goed verzorgd uitziet is te danken aan de vele vrijwilligers.
▲ naar boven

© 2021 Parochie Heilig Kruis