Het Gelegenheidskoor

Het Gelegenheidskoor

Historie 
In het verleden bestond het kerkkoor van de Heilige Clemenskerk Nuenen alleen uit mannen. Zij zongen op zondagen, bruiloften en uitvaarten. Omdat het aantal koorleden afnam, werd in 1967 ook een dameskoor opgericht.
Na verloop van tijd is vanuit dat dameskoor ‘het gelegenheidskoor’ ontstaan.

Gelegenheidskoor

Wanneer zingt het ‘gelegenheidskoor’?
Het gelegenheidskoor zingt bij uitvaarten en andere bijzondere gebeurtenissen, waarvoor het koor gevraagd wordt. Bij zo’n uitvaart hopen de dames van het koor dat ze een positieve bijdrage leveren aan de afscheidsdienst van een dierbare. Deze liederen worden gekozen door de pastores en/of de nabestaanden. Het gelegenheidskoor doet de overledene in feite ook uitgeleide namens de parochiegemeenschap.

Samenstelling
Inmiddels bestaat het gelegenheidskoor uit 22 actieve leden: 10 sopranen en 12 alten!
Vaak wordt er gedacht dat een dames-rouw- en trouwkoor oubollig is, maar het tegendeel is waar. De dames van het koor zijn positief ingestelde, actieve, levendige en eigentijdse vrouwen en de uitstraling van ‘ons’ gelegenheidskoor is blijkbaar zodanig dat zich onlangs ook jongere dames aangemeld hebben. De leeftijdsopbouw loopt nogal uiteen; er zijn zelfs enkele koorleden van boven de 80.
Door de rijke ervaring van de wat oudere dames kunnen de andere van hen leren b.v. bij de gregoriaanse gezangen en andersom kunnen de jongere zangstemmen de wat oudere wat meer kracht en steun geven, zodat ze samen een mooi geheel vormen; de dames vullen elkaar goed aan.

Repetities
Dirigent Tom Suters probeert met zijn kennis en vaardigheden het beste uit iedereen naar boven te halen tijdens de soms intensieve maar meestal erg gezellige repetities.
In de huiskamer van het parochiecentrum wordt 2x per maand op dinsdagochtend twee uur flink geoefend en menigeen gaat daarna met een voldaan gevoel naar huis, soms nagenietend van mooie melodieën die in het hoofd zijn blijven hangen.

Repertoire
Naast de gregoriaanse gezangen, die de meeste dames ’t liefst zingen, bestaat het repertoire ook uit Duitse en Nederlandse liederen.
De vaste organist Ton Toirkens begeleidt het koor bij de vieringen en incidenteel tijdens een repetitie in de kerk.
Hoewel het gelegenheidskoor bijna altijd zingt bij uitvaarten, de droevige aangelegenheden in een mensenleven, hebben alle dames toch een goed gevoel hierbij en wordt het koor dan ook van harte bij u aanbevolen!

Toekomst
Omdat het aantal uitvaarten in de kerk vermindert en de dames tóch graag regelmatig willen zingen, wordt er nieuwe muziek ingestudeerd, zodat u hen wellicht ook eens kunt horen in een gewone zondagsviering.
Kortom, de dames willen graag blijven zingen!

Gaby de Vos, bestuurslid

© 2021 Parochie Heilig Kruis