Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In bewerking

Altijd welkom
Open Huis 7
Koffie met een krantje 7
Inloopspreekuur 7
Wereldmarkt 8
Thema-avonden rondom het
jaarthema ‘van Nu naar Morgen’ 8
Open Spreekstoel
Groene theologie 9
Theoscoop 11
Levend Kerstverhaal 14
Kinderkerstfeest 15
Paasviering met de kinderen 15
van Goghkerkje 16
TOP-2000 koor 17
Altijd welkom
Kind-op-schootvieringen 17

Ontmoeten
Gesprekskring 57+/Geloof en Cultuur 19
Open Deur gespreksochtend 19
Relikwido 19
Kloosterweekend 20
Ouderenmiddagen 20
Werkgroep Rouwbegeleiding 20
Menu Surprise 21
Samen aan tafel 21

Vieren
Reguliere Diensten 23
Gedachtenisdienst 23
Carrouseldiensten Peel en
Kempenland 23
Oecumenische Vieringen 24
Taizé-vespers in het
Van Gogh Kerkje 26
Wereldgebedsdag 26
Kindernevendienst 27
Jeugddiensten 27
Jongerenvieringen 27

Meer weten
Geloof & Leven 29
Avond over Orgaandonatie 29
Brabant en de Islam 30
Gesprekken aan de keukentafel 31
Meer dan een maaltijd alleen 31
Bijbelgroep 33
Catechese voor tieners 33

Meer weten
Regenboogkoor 35
Interkerkelijk koor Cantabile 35
Jongerenkoor Jocanto 35
Project ‘50 jaar kerkmuziek’ 36
Kerstpakkettenactie 36
Solidariteitsmaaltijd 37
Zomeravondconcert 37
Pelgrimage naar het licht 38
Pelgrimswandeling 38
Zeilkamp met Pinksteren 39
Kindernevendienstkamp 39

 

© 2021 Parochie Heilig Kruis