Kerkbalans

Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2018

In januari gaat de actie Kerkbalans weer van start, die zoals gebruikelijk gericht is op uw financiële bijdrage voor het plaatselijke kerkenwerk.

De Parochie Heilig Kruis in Nuenen, Gerwen en Nederwetten moet zich financieel zelf bedruipen. Zij krijgt van niemand subsidie, dus ook niet van de rijksoverheid of van het bisdom.

Kerk
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is een plek die ons verbindt met God, met elkaar en met generaties voor en na ons. Een plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. Een plek waar u kunt ontmoeten en verbinden.

Die momenten van ontmoeting en verbinding zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. Wij willen zo lang mogelijk onze drie kerken en hun gemeenschappen in stand houden. Hiervoor is de hulp nodig van alle parochianen. De erediensten en de vele activiteiten in zowel Nuenen,  Gerwen als in Nederwetten brengen kosten met zich mee,  kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Uw parochie ontvangt hiervoor géén subsidie, noch van de overheid, noch van het bisdom. Wij vragen u uw kerk ook financieel de mogelijkheid te geven om ons met God, met elkaar en met anderen te verbinden.

Daarom is er de actie Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Kerkbalans is een lokale actie, waarvan de opbrengst is bestemd voor uw eigen Parochie Heilig Kruis.
Heeft u zelf een leuk idee om de actie Kerkbalans onder de aandacht te brengen of wilt u helpen bij de organisatie van Kerkbalans? Neem dan contact met Mieke Bartholomeus van het Parochiesecretariaat.

Bijdrage
Wist u dat u uw bijdrage als periodieke gift kunt opgeven bij de Belastingdienst? Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en dat kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten, ongeacht de hoogte van het bedrag. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.

Heeft u interesse om de komende vijf jaar een vast bedrag aan de Parochie Heilig Kruis te schenken? Neem dan contact op met penningmeester Frans Staals. U hoeft hiervoor niet meer naar de notaris. Hij kan dit zeer eenvoudig voor u regelen.
Contact: penningmeester@parochienuenen.nl

Natuurlijk kunt u ook een bedrag aan onze parochie schenken zonder er voor vijf jaar aan vast te zitten. Neemt u in dat geval contact op met het Parochiesecretariaat. Daar kunnen ze vertellen wat de mogelijkheden zijn voor het eenmalig schenken van een bedrag of het schenken van een vast jaarbedrag zonder dat u er vijf jaar aan vast zit.
Contact: secretariaat@parochienuenen.nl  of 040-283 12 10.
Wilt u meer lezen over de Actie Kerkbalans?
Kijk dan op: www.kerkbalans.nl
Heeft u daarna nog vragen? Neemt u gerust contact op met het Parochiesecretariaat.

Parochiebestuur

© 2020 Parochie Heilig Kruis