Actueel

Meer dan een maaltijd alleen!

 

                                           Begeleiding:
Marlies Schulz en Rita van Eck, pastoraal werker.

Meer dan een maaltijd alleen !
Drie avonden over samen eten, agapè, eucharistie en avondmaal

Opgave via:   Parochiesecretariaat 040 -2831210  of

                        Pastoraalwerker1@parochienuenen.nl

                          Marlies.schulz@pgn-nuenen.nl

Aan de hand van het Lucasevangelie, waar maaltijden een centrale rol spelen, wordt er met creatieve impulsen gezocht naar wat een gezamenlijke maaltijd, de eucharistie of het avondmaal vandaag betekenen.

Uitgangspunt is het boek van Wim Weren; Rode draden in de evangeliën, uitgeverij Halewijn.

De bijeenkomsten zijn op woensdag  4 maart , 18 maart en 15 april  14.00 uur – 15  .30 op het Pastoraal Centrum, Park 55, Nuenen.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2020 Parochie Heilig Kruis