Kerngedachte

Kerngedachte

De Parochie Heilig Kruis is de plaatselijke geloofsgemeenschap vanuit de rooms-katholieke kerk in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Zij omvat deze drie dorpskernen met een aantal buurtschappen daaromheen, zoals het Eeneind.

De parochie wil een gemeenschap van gelovigen zijn met als kenmerken:

  • openstaan naar ieders geloven en geloofsbeleving
  • zich laten inspireren door het evangelie van Jezus Christus
  • samen met gelovigen zoeken naar aansprekende en uitdagende uitingen van geloof
  • vorm geven aan barmhartigheid en solidariteit in de eigen samenleving én wereldwijd

Ons pastorale motto

“… si tu diligis Dominum et me servum suum et tuum, si feceris istud, scilicet quod non sit aliquis frater in mundo, qui peccaverit, quantumcumque potuerit peccare, quod, postquam viderit oculos tuos, numquam recedat sine misericordia tua, si quaerit misericordiam. Et si non quaereret misericordiam, tu quaeras ab eo, si vult misericordiam. Et si millies postea coram oculis tuis peccaret, dilige eum plus quam me ad hoc, ut trahas eum ad Dominum; et semper miserearis talibus.”

… om mensen tot bij God te brengen

Dit schrijft Franciscus van Assisi in een brief aan een brief aan een medebroeder. Franciscus schrijft over barmhartigheid.
Hij gaat uit van de mens en toont zijn mede – menselijkheid. Hij wil niet boven mensen, maar naast mensen staan. Dat beoogt de barmhartigheid: je ziet een mens in nood, je wordt daardoor geraakt en je helpt diegene.
Vanuit zijn geloof handelt Franciscus: hij wil de mens het beste geven. En dat is voor hem hetzelfde als: de mens tot bij God brengen.

Ons pastorale motto is ‘help iedere mens de weg naar God te vinden’. Daartoe gaan we uit van de mens en zijn of haar eigen vragen.
Met die mens willen we samen zoeken naar het beste wat hem of haar kan overkomen:
Gods altijddurende zorg en liefde voor elke mens.

 

 

 

 

 

 

© 2022 Parochie Heilig Kruis