Oecumene historie

Oecumene historie

Inleiding
“Oecumene” komt uit het Grieks en betekent “de bewoonde wereld”. Met deze term wordt een groeien naar religieuze eenheid aangeduid. Dit kan worden gezien als een streven naar wereldwijde religieuze eenheid van alle christelijke kerken, en ook als het bevorderen van de eenheid, samenwerking en het onderlinge begrip tussen diverse religieuze groepen.
In het evangelie van Johannes zegt Jezus daarover: ‘opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in mij’ (Johannes 17,21).

De eerste voorzichtige samenwerking vond plaats tussen pastoor Jan van Oosterhout van de R.K. Parochie St. Andries en dominee Gerrit Griffioen (ook wel bekend als ‘de katholieke dominee’) van destijds de Reformatorische Gemeente Nuenen (RGN), nu de Protestantse Gemeente Nuenen (PGN). Bekend geworden is de uitspraak van dominee Griffioen: ‘het brood dat overblijft na het Heilig Avondmaal is bestemd voor de vogelen des hemels’.
Aan de beginnende oecumene hebben veel parochianen en gemeenteleden vorm en inhoud gegeven. Zonder volledig te willen zijn mogen de volgende namen van ‘pioniers’ van de oecumene in Nuenen genoemd worden: Jeanny Jeurissen, Piet Damman, Jan de Haan, Geert Kortstee, Jef van Kuijeren, Jan Leestemaker (in herinnering), Frans Poppe en vele anderen.
In juni 1991 hebben de besturen van de R.K. Parochies St. Andries en H.Clemens en de RGN de lokale Raad van Kerken opgericht  In 1999 hebben de R.K. Parochies St. Clemens uit Gerwen en H.Lambertus uit Nederwetten zich daarbij aangesloten.

© 2021 Parochie Heilig Kruis