Oecumene algemeen

Oecumene algemeen

oecumene

Onze parochie kent al vanaf de jaren 60 een goede samenwerking met de Protestantse Gemeente Nuenen ( PGN). Door een lokale Raad van Kerken worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals oecumenische vieringen en thema-avonden.

Seizoensprogramma 2018-2019 van de Protestantse Gemeente Nuenen met inbegrip van oecumenische activiteiten

Kalender van het seizoensprogramma

Inleiding
“Oecumene” komt uit het Grieks en betekent “de bewoonde wereld”. Met deze term wordt een groeien naar religieuze eenheid aangeduid. Dit kan worden gezien als een streven naar wereldwijde religieuze eenheid van alle christelijke kerken, en ook als het bevorderen van de eenheid, samenwerking en het onderlinge begrip tussen diverse religieuze groepen.
In het evangelie van Johannes zegt Jezus daarover: ‘opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in mij’ (Johannes 17,21).

Historie
De eerste voorzichtige samenwerking vond plaats tussen pastoor Jan van Oosterhout van de R.K. Parochie St. Andries en dominee Gerrit Griffioen (ook wel bekend als ‘de katholieke dominee’) van destijds de Reformatorische Gemeente Nuenen (RGN), nu de Protestantse Gemeente Nuenen (PGN). Bekend geworden is de uitspraak van dominee Griffioen: ‘het brood dat overblijft na het Heilig Avondmaal is bestemd voor de vogelen des hemels’.
Aan de beginnende oecumene hebben veel parochianen en gemeenteleden vorm en inhoud gegeven. Zonder volledig te willen zijn mogen de volgende namen van ‘pioniers’ van de oecumene in Nuenen genoemd worden: Jeanny Jeurissen, Piet Damman, Jan de Haan, Geert Kortstee, Jef van Kuijeren, Jan Leestemaker (in herinnering), Frans Poppe en vele anderen.
In juni 1991 hebben de besturen van de R.K. Parochies St. Andries en H.Clemens en de RGN de lokale Raad van Kerken opgericht  In 1999 hebben de R.K. Parochies St. Clemens uit Gerwen en H.Lambertus uit Nederwetten zich daarbij aangesloten.

De tegenwoordige tijd
De lokale Raad van Kerken is opgericht om de oecumene – de samenwerking tussen de kerken – te bevorderen, om deze mee vorm en inhoud te geven en waar nodig te zorgen voor afstemming. De deelnemende kerken vaardigen vertegenwoordigers af naar de Raad van Kerken.

Het oecumenische landschap van Nuenen, Gerwen en Nederwetten wordt verder bevolkt door werkgroepen in vele soorten en maten, en ingekleurd door diverse activiteiten.

Daarbij kunnen de volgende activiteiten worden onderscheiden (tussen haakjes de contactpersoon voor de betreffende activiteit):

Activiteiten die gemeenschappelijk gebeuren (door één groep):
• Oecumenische vieringen
• Rouwbegeleiding
• Gescheiden mensen / gebroken relaties
• Het Levend Kerstverhaal
• De bezinning bij gelegenheid van de herdenking van de bevrijding van Nuenen in 1944
• Theologie lezen
• Pelgrimage naar het licht
• Gesprekskring Geloof en Leven

Activiteiten waarvoor de kerken met elkaar samenwerken met behoud van elkaars identiteit:
• Het vakantieproject
• De Kerstpakkettenactie
• De Solidariteitsmaaltijd op de vrijdagavond vóór Palmzondag
• De viering van de Vredesweek
• Contacten met Lunetzorg (WoonBegeleidingsCentrum Nuenen) / Eckartdal
• Oecumenische thema-avonden

Activiteiten op uitnodiging (Parochie Heilig Kruis en PGN nodigen uit tot deelname aan eigen activiteiten):
voor de parochie:
• Bijbel lezen in het spoor van Israël

voor de PGN:
• Leeskring
• Samen aan tafel
• Theoscoop

Relaties met de samenleving:
De kerken zijn vertegenwoordigd in:
• Stichting Lokale Omroep Nuenen (LON)
• Adviesraad Sociaal Beleid Gemeente Nuenen

Andere relaties:
• Stichting Leergeld Stichting
• PlusMinus Stichting
• Voedselbank

Vormen van overleg:
• De leden van de Raad van Kerken spreken elkaar maandelijks.
• Het beraad van de pastores met de Raad van Kerken (eventueel met gasten) komt bijeen om de twee maanden.
• Tweemaal per jaar is er een vergadering van het bestuur van de Parochie Heilig Kruis, de Kerkenraad van de PGN, de pastores en de Raad van Kerken.

De pastores
 voor de Parochie H. Kruis: Hans Vossenaar ofm, pastor
Rita van Eck, pastoraal werker
voor de PGN: Marlies Schulz, dominee/predikant
Pieter Flach, kerkelijk werker

 

Naar de Raad van Kerken zijn afgevaardigd:
voor de parochie: Irene Beekmans, Jac. van der Graaf en John Haan
voor de PGN: Daan Warners
Voor contact en informatie: John Haan,
Frederikstraat 5
5671 XG, Nuenen
tel. 06-233 236 33 of 040-283 1689
e-mail: JhwHaan@cs.com
IBAN NL17INGB 0001 7167 11

▲ naar boven

© 2019 Parochie Heilig Kruis