Actueel

Omzien naar elkaar: het jaarthema Nuenense kerken

De gezamenlijke Nuenense kerken hebben voor het nieuwe seizoen gekozen voor het thema ‘Omzien naar elkaar’.
‘Omzien naar elkaar’ is een breed onderwerp. Het gaat over het contact tussen mensen in gemeente of parochie, maar ook ver daarbuiten. ‘Omzien’ heeft ook geen grenzen, want iedereen die je levensweg kruist, kan aandacht of zorg nodig hebben. Soms schiet dit ‘omzien naar elkaar’ wel eens tekort of lijkt te ontbreken. Dat geldt ook voor onze wereld en de schepping. Zien we ook daarnaar om? Of gebruiken we ze totdat ze volledig zijn uitgeput?

Het thema kleurt het komende seizoen de activiteiten die onze kerken organiseren. We zullen ons hierbij laten inspireren door profeten en Bijbelverhalen van vroeger én door mensen van nu. Hoe willen wij in deze tijd ‘Omzien naar elkaar’ vormgeven en inkleuren? Welke kansen liggen er voor de kerken, de samenleving en onszelf? Daar gaan we dit seizoen op verschillende momenten en in diverse activiteiten mee aan de slag.

Namens de Nuenense kerken,
pastores Rita van Eck, Pieter Flach en Hans Vossenaar


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2020 Parochie Heilig Kruis