Actueel

Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice Mieke Bartholomeus (Foto’s Petra van Laarhoven)

Pauselijke onderscheiding voor Mieke Bartholomeus

Foto’s

Op zondag 17 maart stond een bijzondere vrouw centraal in de H. Clemenskerk van Nuenen: Mieke Bartholomeus. Voor haar bijna 45 jaar lange inzet als vrijwilliger ontving zij een pauselijke onderscheiding: Pro Ecclesia et Pontifice.

Aan het begin van de eucharistieviering sprak voorganger Hans Vossenaar tot de nog nietsvermoedende kerkgangers over de grote rol van twee bijbelse vrouwen, Maria en Anna. En omdat dit twee van de vier voornamen zijn van Mieke Bartholomeus, zou gaandeweg duidelijk worden wie hier echt bedoeld werd. En toen viel haar naam als degene die nu ook in Rome bekend staat als degene die in de parochie-organisatie alles overziet en bestiert. Als erkentelijkheid voor deze jarenlange belangeloze inzet werd ze uitgenodigd om de pauselijke versierselen en de bijbehorende oorkonde in ontvangst te nemen. Hans Vossenaar las vervolgens een felicitatie van bisschop De Korte voor.

Vanaf 1975 heeft Mieke Bartholomeus een indrukwekkend groot aantal activiteiten verricht voor de Nuenense parochiegemeenschap: werkgroep eerste communie, vormselwerkgroep, kinderkoor en informatiebulletin Van Week tot Week. Ze was het eerste vrouwelijk lid van de parochievergadering en van het parochiebestuur. Vanaf 1990 werd haar belangrijkste taak de coördinatie van het parochiesecretariaat. Ze is lid van de pastoraatsgroep en geeft mede sturing aan het werkveld parochieopbouw en beheer van het parochiecentrum. Door haar kennis en ervaring in de parochie Heilig Kruis is zij de vraagbaak voor de talrijke vrijwilligers en vele anderen binnen en buiten de parochie.

De pauselijke penning is een bijzonder ereteken dat een leek van de paus kan ontvangen voor langdurig vrijwilligerswerk ten dienste van de kerk. Een onderscheiding die Mieke Bartholomeus ten volle heeft verdiend. Dat bleek ook uit de vele reacties en de felicitaties die zij na afloop van de viering ontving.
(Tekst Peter van Overbruggen)

(Foto’s Petra van Laarhoven)
Klik op de foto’s om te vergroten.

 


© 2022 Parochie Heilig Kruis