Actueel

op weg naar een ‘synodale kerk’

In 2021 besloot paus Franciscus tot een synode in 2023 in Rome, een vergadering van alle bisschoppen. Dan wordt gesproken over thema’s waarover de paus eerst van alle parochies wereldwijd een standpunt wil horen. Die onderwerpen zijn: communio (gemeenschap), participatio (deelname), missio (zending). Iedereen die zich betrokken voelt, wordt uitgenodigd zijn of haar mening te geven over de ‘synodale kerk’: een kerk waarin iedereen welkom is, die bij de tijd is en antwoord probeert te geven op de noden en vragen van nu.

Ook onze parochie is uitgenodigd om daaraan mee te doen. Dat zijn wij allemaal, die op  verschillende manieren bij de kerk betrokken zijn, van dichtbij en wat meer op afstand. Ieders mening is van belang. We gaan daarbij van binnen de parochie naar buiten, in een aantal stappen.

Stap 1

Een voorbereidingsgroep binnen de parochie heeft nagedacht over de vraag: Wat is eigenlijk een synodale kerk? Die stap heeft geresulteerd in een eerste notitie als antwoord op vier vragen:

  • Wat is de betekenis van onze kerk?
  • Wat geeft je vreugde in en rondom de kerk?
  • Waar maak je je zorgen over?
  • Wat zou er moeten veranderen?

Stap 2

Deze notitie wordt voorgelegd aan de pastoraatsgroep en leidt tot een uitnodiging aan parochianen en niet-parochianen om hun mening te geven over dit soort vragen. Over de eindredactie daarvan laat ook de communicatiecommissie haar licht schijnen.

Stap 3

Alle parochianen (4000 gezinnen) ontvangen een persoonlijke uitnodiging om hun mening te geven over een synodale kerk, schriftelijk of via de mail. Daarnaast worden bijeenkomsten gepland voor parochianen over het thema synodale kerk.

Er gaat een uitnodiging uit naar alle inwoners van Nuenen c.a. via Rond de Linde en De Nuenense Krant met vragen over hoe zij denken over ‘kerk en samenleving’.

Stap 4

Verwerking van alle reacties en het opstellen van een eindrapportage vanuit onze parochie aan de parochianen en aan de Nederlandse bisschoppen, die dit inbrengen in de synode in Rome in 2023.


© 2022 Parochie Heilig Kruis