Overweging 2 mei Nederwetten/Gerwen

Overweging 2 mei Nederwetten/Gerwen

OVERWEGING van 2 mei 2021

Het thema van vandaag is: Als ranken aan een wijnstok.

“Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken”- Als ik dat zo lees en hoor heb ik de neiging om te zeggen: Och dat kennen we toch al! Hoe dikwijls hebben we dit evangelie niet al gehoord en erover nagedacht. Voor sommigen lijkt dit verhaal intussen zo versleten dat je er niemand meer enthousiast over kan maken. Zijn er dan geen andere interessante teksten in de bijbel om over na te denken? Zo klinkt het ons soms in de oren, maar van de andere kant voelen we ook aan dat wie werkelijk met Jezus Christus in contact wil blijven, vast geworteld moet zijn in het evangelie. En dan voel ik bij mezelf ook ineens dat het soms goed kan zijn om over zinnen uit het evangelie, die je zo al vaak hebt gehoord, toch nog eens opnieuw goed na te denken en opnieuw voor jezelf te ontdekken.

En als we het dan eens goed bekijken zien we dat Jezus het niet voor niks over een wijnstok heeft. In het heilige der heiligen in de tempel van Jeruzalem was een grote wijnstok uitgebeeld als een symbool van Gods volk. Wijnstok en ranken vormen samen een beeld van de kerk in die tijd. De wijnstok is een wonder van vitaliteit, hij kan 200 tot 300 kilogram druiven voortbrengen. Zijn onuitputtelijke levenskracht stuwt zich voort tot in de laatste vertakkingen om vrucht te kunnen dragen.

Ik weet niet of u een wijnstok ooit goed bekeken hebt. Ik eigenlijk niet en bij het voorbereiden van deze overweging ben ik maar eens gaan kijken naar de wijnstok die bij mij in de tuin staat. En wat zie ik: Bij een andere struik zijn de takken duidelijk van de stam te onderscheiden en precies af te snijden. Bij een wijnstok niet! Daar lopen de vezels van de stam verder door in de ranken. Stam en rank zijn niet te onderscheiden. Je kunt niet zeggen waar de stam ophoudt en de rank begint. Door te zeggen “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken” zegt Jezus dan dat wij onafscheidelijk zijn met Hem.

Los van Jezus kunnen wij dus niets want een rank heeft de voeding van de wijnstok nodig om vruchten te dragen. Zonder Hem gebeurt er niets, groeit er niets. De voeding voor de vruchten komt namelijk via de wijnstok, dus via Hem. Met Hem stijgen wij boven onze menselijke mogelijkheden uit. Met Hem verbonden blijven is een eerste vereiste, vormt de basis van heel ons christelijk leven.

Maar bij een wijnstok zijn niet alleen de ranken met de wijnstok, maar ook de ranken met elkaar verbonden. Zo laat Jezus ons weten dat ook wij mensen als ranken met elkaar verbonden blijven. We zien dat ondanks alle welstand en sociale voorzieningen onze tijd vaak contactarm is. Veel mensen zijn niet materieel arm maar contactarm. Ze staan alleen in het leven en verdorren. Hun leven wordt onvruchtbaar. In onze bejaardenhuizen zijn er mensen die wegkwijnen in hun eenzaamheid. De boodschap van Christus is voor onze tijd dan ook uiterst actueel: “Gij zijn de ranken, jullie horen bij elkaar, want jullie leven van dezelfde wijnstok. Jullie leven van dezelfde liefdesgemeenschap. Als je mijn liefde niet verder geeft, dan verdor je en ben je los van Mij, je kunt niet leven zonder de andere ranken, zonder voor hen te leven, je kunt niet alleen geloven.

Jezus is de ware wijnstok omdat Hij vanuit de Vader voor de anderen leeft. Wij zijn de levende ranken als wij vanuit Jezus voor de anderen leven. Waar onze verhouding met Jezus open bloeit tot goede verhoudingen met onze medemensen, zijn wij met Jezus verbonden. Waar wij ons bekommeren om de zieken, de armen, de eenzamen, de ontheemden, de hongerlijders van de derde Wereld, daar bloeit de wijnstok.

“Als je in mijn liefde blijft zal je leven veel vruchten dragen”. Vrucht dragen is nog niet hetzelfde als succes hebben. Het woordje succes staat niet in de bijbel. Geestelijke vruchtbaarheid staat dikwijls in omgekeerde verhouding tot wat wij “succes” noemen. Op Goede Vrijdag was het succes veel meer aan de kant van Jezus’ tegenstanders. Die paar mensen onder het kruis, kon je geen “succes” noemen en toch heeft Jezus daar op het kruis honderdvoudige vrucht gedragen, omdat Hij in de Vader bleef. Het zijn niet altijd de grootste apostelen die het meeste succes oogsten, maar zij die het meest met Jezus verbonden blijven, brengen de meeste vruchten voort. De vruchten waaraan Jezus denkt zijn eenheid, liefde, dienstbaarheid. Elke stap die wij dichter naar Jezus zetten, zal ons ook een stap dichter bij de mensen brengen, want de verbondenheid met Jezus openbaart zich in de dienstbaarheid aan de mensen. Het is niet voldoende dat wij deze gelijkenis van de wijnstok en de ranken begrijpen, maar zij zou ons helemaal eigen moeten worden, zodat wij van deze waarheid kunnen leven.

Nu begrijpen we waarom Jezus zo nadrukkelijk de klemtoon legt op het blijven in Hem. Vanuit die verbondenheid met Jezus kan de impuls voortkomen voor een daadwerkelijke naastenliefde. Van daaruit alleen kan de vruchtbaarheid van ons christendom naar boven komen en opbloeien en ons brengen tot goede contacten met elkaar. Dat we allemaal op een en dezelfde stam geënt zijn betekent dat we nooit alleen zijn en als we ons met Hem verbonden weten dan kunnen we werkelijk vruchten dragen.

Amen

 

© 2021 Parochie Heilig Kruis