Overweging  2020 4 juli Nuenen en 5 juli Gerwen (Ruud Bovens)

Overweging  2020 4 juli Nuenen en 5 juli Gerwen (Ruud Bovens)

Het thema van vandaag is: Rust vinden.

Na een kleine 4 maanden kunnen we weer voor het eerst hier samenkomen in deze kerk. In deze 4 maanden is er veel gebeurd. Eigenlijk teveel om op te noemen. We hebben een crisis meegemaakt zoals we die nog nooit hebben meegemaakt. We zijn allen hierdoor getroffen. Voor de een is het juk zwaarder geweest dan voor de ander en voor sommigen is het nog steeds een zwaar juk dat gedragen moet worden. Ik denk dan in de eerste plaats aan degenen die zelf door het virus getroffen zijn, waarvan er velen zijn die zonder afscheid te kunnen nemen van hun dierbaren zijn gestorven. Voor de naasten die geen afscheid konden nemen is dat ook een heel zwaar juk geweest en sommigen gaan er nog steeds onder gebukt. Dan de mensen die weliswaar niemand verloren hebben maar hun dierbaren in het verpleeghuis of ziekenhuis maar moeilijk op konden zoeken. De mensen die in  het verpleeghuis maar ook thuis vereenzaamden. Degenen die nog moeizaam aan het herstellen zijn van het virus. Ja we moesten met zijn allen veel thuisblijven en ons sociale leven werd daardoor flink ingeperkt. Een knuffel, een arm om een dierbare heen slaan iets wat toch altijd heel normaal was kon en kan nog steeds maar in beperkte mate. Nog steeds hebben we te maken met de anderhalve meter afstand die nu norm is geworden. Al met al hebben we met zijn allen nog steeds een juk te dragen, voor de een zwaarder dan voor de ander.

En tegen alle mensen die gebukt zijn gegaan en nog steeds gebukt gaan onder een te zwaar juk zegt Jezus: kom tot Mij en Ik zal je rust geven. Hij zei dat toen tegen de joden die gebukt gingen onder een godsdienstbeleving met ontelbaar veel regeltjes. Hij zegt het ook tegen ons mensen vandaag onder het juk van de coronacrisis. Hij voegt er aan toe: neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer. Dat verleidt ons om te zeggen nou dat is mooi, wil Jezus het ene juk vervangen door het andere? Is ons juk al niet zwaar genoeg? Ja en nee. Het juk van Jezus is zacht, heel zacht. Hij stelt geen harde eisen. Hij legt geen zware opdrachten op. Hij verwacht niet het onmogelijke. Zijn juk is het juk van liefde en vrede, van nederigheid en dienstbaarheid, van goedheid en gerechtigheid. We lezen het in de eerste lezing, waarin de profeet Zacharia de Messias beschrijft. Hij zal rechtvaardig en deemoedig zijn, hij zal niet op een machtig strijdros, maar op een jonge ezel tot ons komen. Hij zal de strijdwagens afbreken en de vrede verkondigen. Dit zachte juk van liefde en vrede, van rechtvaardigheid en goedheid hebben we ook in deze coronacrisis gezien. Hoeveel inzet, liefde en toewijding heeft niet het zorgpersoneel laten zien, de artsen, het verplegend personeel. De zorg die veel mensen voor elkaar hadden en hebben. Al was het maar een bloemetje naar iemand te sturen die alleen thuis zat en geen bezoek mocht ontvangen. Al was het maar een bemoedigend telefoontje of kaartje.

Zo kunnen we gemakkelijk een brug slaan naar het evangelie van vandaag waarin Jezus zegt: “Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verkwikking geven”’ Natuurlijk doen wij deze tekst geweld aan, als daarin een reden zouden zoeken voor een afzien van de anderhalve meter samenleving zoals we hier ook bij elkaar zijn en gewoon weer over gaan tot de orde van de dag.  Maar de tekst kan ons toch wel helpen om een beetje meer rust en kalmte in heel ons leven te brengen.

© 2021 Parochie Heilig Kruis