Oecumenische vieringen

Oecumenische vieringen

Oecumenische Vieringen
De Nuenense kerken komen vijf keer per seizoen samen in een gemeenschappelijke viering. In samenspraak met de pastores bereidt een werkgroep deze oecumenische diensten voor rond een thema of een bijzonder moment in het kerkelijk jaar. Ook voor mensen die minder vertrouwd zijn met de kerk zijn deze diensten zeer toegankelijk!
Info: Pastor Hans Vossenaar of kerkelijk werker Pieter Flach
Tel. 040 – 283 1210 of 040 – 284 2052
E-mail: pastoor@parochieheiligkruisnuenen.nl of kerkelijk-werker@pgn-nuenen.nl


Zondag 16 september – Vredeszondag met als thema ‘Generaties voor vrede’
In de week van 15 tot en met 23 september organiseert de landelijke organisatie voor vredeswerk Pax voor de 52e keer de jaarlijkse vredesweek. Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredes-week en onze oecumenische viering is ‘Generaties voor vrede’.

Waarom dit thema? Oud en jong kunnen veel van elkaar leren en verhalen met elkaar delen. Onze oudste generatie heeft de oorlog nog meegemaakt. Bij de generatie daarna liepen sommige misschien wel mee met demonstraties, zoals met “Help kernwapens de wereld uit”. En kijk nu eens naar de jongeren in Amerika die demonstreren tegen wapengeweld. En dan de vredesmissies die helaas nodig zijn overal in de wereld, ook in Europa bij de Middellandse Zee.

Ds. Paul van der Waal zal als legerpredikant een verhaal vertellen uit de praktijk in Nederland en in de VN missie in Afghanistan. Over vrede dichtbij is het ook goed om naar de “nieuwe Nuenenaren” te luisteren en naar degenen die om hen heen staan. Er is weer genoeg stof tot nadenken. Vrede moeten we leren, ook van elkaar. En hopelijk zal de dienst van 16 september daar ook een aanzet toe zijn. Van harte welkom en heel graag tot dan!

Tot slot, in de gang tussen de H. Clemenskerk en de pastorie is een tentoonstelling over dit onderwerp vanaf 7 september tot aan begin oktober. Er zijn verschillende hongerdoeken te zien met uitleg.

Voorgangers: Paul van der Waal (legerpredikant), Marieke Feuth en Hans Vossenaar
Plaats: H. Clemenskerk, Park 55, 5671 GC Nuenen
Tijd: 9:30 uur


Maandag 31 december – Oudejaarsvesper
We luiden het oude jaar uit en het nieuwe in met aandacht voor het jaarthema ‘Omzien naar elkaar’.
Voorganger: Pieter Flach en Marieke Feuth
Plaats: De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Tijd: 19:00 uur


Zondag 20 januari – Zondag van de Eenheid
De week van Gebed voor de Eenheid is oorspronkelijk het idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor eenheid. De teksten hiervoor worden elk jaar door een andere groep christenen voorbereid.
Voorganger: Hans Vossenaar en Pieter Flach
Plaats:H. Clemenskerk, Park 55, 5671 GC Nuenen
Tijd: 11:00 uur.


Woensdag 6 maart – Aswoensdagviering
Aswoensdagvesper op de eerste dag van Veertigdagentijd. Een moment van inkeer en verstilling om de Veertigdagentijd mee te beginnen en om het ritueel van het ontvangen van het askruisje te beleven. Een van de voorgangers van de PGN gaat in deze vesper mee voor en PGN-ers zijn van harte welkom om aan te sluiten.
Plaats: H. Clemenskerk, Park 55, 5671 GC Nuenen
Tijd: 19.00 uur


Vrijdag 19 april – Goede Vrijdag
We staan samen stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Een belang-rijk moment is de kruishulde, waarbij we bloemen en kaarsjes rond het kruis plaatsen.
Voorganger: Rita van Eck en werkgroep Oecumene
Plaats: St. Clemenskerk, Heuvel 15, 5674 RR Gerwen,
Tijd: 19.00 uur


Zondag 30 juni – Seizoenafsluiting
Oecumenische viering, waarmee het werk- en schooljaar wordt afgesloten.Als jaarlijkse gasten mogen we de bewoners van Eckartdal begroeten. Een verbindende en laagdrempelige viering voor jong en oud. Na afloop van deze viering is er in het Park een maaltijd ‘Met de kerken aan tafel’.
Plaats: De Regenboog, Sportlaan 5, 5671 GR Nuenen
Tijd: 10.30 uur
▲ naar boven

© 2019 Parochie Heilig Kruis