Pastoraatsgroep

Pastoraatsgroep

(Klik om te vergroten)

Staand van links naar rechts, Louis Koenen. Theo van Eijk, Janny Korver, Maria Loonen, Ton Koonen, Mieke Bartholomeus, Martien Jansen, Jacques van der Graaf, Hans Vossenaar, Marie-Thérèse van Vroonhoven, Ad Kauwenberg, Rita van Eck. Onderstaande in de foto, van links naar rechts, Theo van Rooij, Paul Peters, Nel Bussink, Han Waalen, Martien Habraken, Co de Rooij.

Jaarverslag-Pastoraatsgroep 30 09 2016 – 30-09-2017

Wat doet de Pastoraatsgroep eigenlijk?

Binnen onze parochie is de ‘Pastoraatsgroep’ een allang bekend gegeven, maar wat zij precies doet weet niet iedereen. In heel algemene termen zou je kunnen zeggen: ze maakt het pastorale beleid van de parochie. Maar op welke gebieden dan?

 Samenstelling
Alle vijf de werkvelden kennen veel vrijwilligers. Zij worden gecoördineerd door die mensen die verantwoordelijk zijn voor één van deze werkvelden. Deze werkveldvoorzitters vormen, samen met mensen uit de klankbordgroepen van Gerwen en Nederwetten, met anderen uit onze parochie en de pastores, de Pastoraatsgroep.

In de pastoraatsgroep zitten naast de pastores Rita van Eck en Hans Vossenaar de werkveldvoorzitters:
Liturgie:                      Theo van Eijk en Marie-Thérèse van Vroonhoven
Diaconie:                    Martien Habraken en Johan Douwes
Catechese:                  Han Waalen en Louis Koenen
Parochieopbouw:      Ad Kauwenberg, en Theo van Rooij
Levensbegeleiding en
ouderenpastoraat:    Co de Rooij en Jac van de Graaf.

Vast lid is Ton Koonen.
Maria Loonen vertegenwoordigt Gerwen en Nel Bussink Nederwetten.
Voorzitter is Martien Jansen en Janny Korver maakt de notulen.

Vergaderen
We komen maandelijks twee uur bijeen. We bespreken wat er in de werkvelden gedaan  wordt of ontwikkeld moet worden. We informeren elkaar, en maken ook plannen. Zo ontstaat in samenspraak met de pastores een beleid.

En nog meer…
Meermalen stellen we ook een thema centraal in de vergadering, zoals de taal van de liturgie, de opzet van een caritasinstelling, de pauselijke enquête over het gezin. Onlangs hebben we gesproken over de asielzoekers, toen net die middag bekend was geworden dat Nuenen voor 72 uur 200 asielzoekers zou opvangen. We waren uitgenodigd bij de briefing … en we ontwikkelden samen met de PGN een plan om iets als kerk voor de asielzoekers te doen.

 Niet alleen woorden…
Het bleef niet bij praten alleen. Een concrete zaak vroeg om een concreet aanbod. Daarover hebben we van gedachten gewisseld en plannen gemaakt. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor ‘bed, bad, brood’. Zij regelt ook de tolken die nodig zijn om met de asielzoekers in hun taal te kunnen spreken. Als kerken vonden we het onze taak hen bij ons welkom te heten. Zij hebben behoefte aan een warm thuis, behoefte aan ondersteuning in hun leven dat op drift is en onzeker. Als ieder mens mogen zij met respect ontvangen en behandeld worden. Kunnen we hen dan gastvrij onthalen in onze kerken? Kunnen we hen ook momenten van ontspanning en muziek aanbieden? We hebben ruimte en veel mensen die hen willen ontvangen. We vonden het ook een taak voor ons als christenen.

Pastoraat in praktijk
Hier konden we praktiseren wat we in een vorig Parochieblad schreven:

Wie is de vreemde?
Als vluchtelingen in een voor hen onbekende omgeving komen, krijgen ze een andere benaming. Zij worden ‘vreemdelingen’ genoemd en vaak ook zo behandeld. Hun gewoontes zijn ons vreemd en we laten dat merken, soms niet alleen in woorden maar ook in ons gedrag.
Willen we onze houding veranderen ten opzichte van deze mensen? Als dat zo is, dan kunnen we dat door ons open te stellen en ons af te vragen: wat kunnen we leren van elkaar? Hun anders zijn of anders gedragen kan ons vreemd overkomen of zelfs onzeker maken. Maar het betekent niet, dat we het als minderwaardig moeten bestempelen of als een aantasting van onze identiteit moeten beschouwen. Het kan wel betekenen dat we onze eigen gewoontes misschien wat zouden mogen relativeren.

Pastoraat is een opgave: we mogen herderlijk zijn voor alle mensen die op onze weg komen.
Dan is altijd de eerste vraag: wat heb je nodig, wat kan ik je bieden? Ook daarover gaat de pastoraatsgroep, namens ons allen.

pastor Hans Vossenaar ofm

© 2021 Parochie Heilig Kruis