Pastores

Pastores

(Klik om te vergroten)

De parochie wordt bediend door twee pastores, ieder met een eigen taakveld. De pastores zullen gezamenlijk zorg dragen voor de vieringen. Zij zullen in de verschillende kerken van de parochie voorgaan.

Hans Vossenaar (pater drs. J.H.J.M. Vossenaar ofm, MA, geb. 1954) is Franciscaan. Hij is opgeleid theoloog en psycholoog. Na jaren gewerkt te hebben in Noorwegen en Amerika was hij 14 jaar fulltime ziekenhuispastor in Geldrop. In Nuenen is hij als pastoor eindverantwoordelijke van de parochie. Liturgische vieringen, begeleiding van mensen, van groepen etc. behoren eveneens tot  zijn werk. Daarnaast werkt hij in de hospices van het St. Anna Klooster in Eindhoven.

Rita van Eck( geboren 1956 in Nijmegen) is per 1 januari 2019 benoemd tot pastoraal werker van onze parochie.
Zij studeerde theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op haar dertigste begon ze als pastoraal werker in twee samenwerkende parochies in Arnhem. Daar heeft ze alle voorkomende werkzaamheden verricht, van voorgaan tijdens een viering tot voorzitten van de oecumenische gespreksgroep.
Haar motto is ‘Geloven doe je niet alleen, dat doe je samen’, zoals in de Bijbel tot uitdrukking komt in het verhaal van de Emmaüsgangers. Daarom spreekt haar de manier waarop onze parochie met veranderingen omgaat en de oecumenische samenwerking met de PGN haar erg aan.


Pastorale assistentie

Theo van Eijk is sinds 16 december Algemeen Coördinator.
Tijdens de viering op 16 december 2018 is Theo van Eijk ( geboren 1960 in Nuenen),  geïnstalleerd als parochiecoördinator. Begin jaren tachtig is hij via het jongerenkoor steeds meer voor de parochie gaan betekenen. In de loop van de jaren zijn er zoveel regelzaken bij gekomen die het werk voor de pastores, maar ook dat van het secretariaat erg zwaar belasten. De functie van coördinator voor de parochie zal zich de komende tijd moeten ontwikkelen.

Jos Deckers (drs. J.H.G.M. Deckers, geb. 1950) was sinds 1999 pastoraal werker in Nuenen en is op 1 oktober 2015 met pensioen gegaan. Jos blijft als deskundig vrijwilliger actief in de parochie, onder andere in de liturgie en de bijbelgroep, en is tevens voorzitter van de recent opgerichte Parochiele Caritas Instelling (PCI).

 

KuipersStef Kuijpers (S.J.C.M. Kuijpers, o.praem. geb. 1934) is norbertijn van de Abdij van Berne te Heeswijk. Zijn priesterleven staat in het teken van het parochiepastoraat. Hij is sinds 2004 met pensioen, woont in Nuenen en heeft zich bereid gevonden om in onze parochie assistentie te verlenen mits het de ontwikkeling van het ‘lekenkader’ niet in de weg staat. Hij gaat regelmatig voor in vieringen. Daarnaast verricht hij wekelijks pastorale activiteiten in Huize Glorieux te Eindhoven.

Paul Peters  (geb. 1954) is sinds 2013 in de parochie actief als pastoraal werker. Hij is werkzaam op de terreinen 1e communie, gezinsvieringen, doopvoorbereiding, woord- en communiediensten en weekend diensten.
Paul is jarenlang aan de Aloysius-mavo in Eindhoven actief geweest als docent levensbeschouwing en maatschappijleer en later als directielid.
Daarna werkte hij in deeltijd als beleidsmedewerker voor Scholengroep Het Plein.
Pastoraal werk deed hij voordat hij in Nuenen begon gedurende 35 jaar in de parochie Tongelre in Eindhoven

 Last but not least: het team van pastores functioneert samen met de Pastoraatsgroep binnen het grote werkveld van de parochie. Dit geeft aan dat deze mensen niet zorgen voor allen, maar allen mede zorg dragen voor elkaar.

© 2021 Parochie Heilig Kruis