Actueel

PAUL CLEMENT, lid van de orde der augustijnen, stelt zich voor

Sinds enige tijd mag af en toe ik – samen met anderen – in de Nuenense parochie voorgaan in de kerkdiensten. Graag wil ik op verzoek van de redactie mijzelf ook in Kruiswoord aan u voorstellen.

Ik ben in Eindhoven geboren, nog net van vooroorlogse kwaliteit. Na mijn opleiding gymnasium α aan het Augustinianum, ging ik naar het noviciaat, studeerde filosofie en theologie en werd in 1965 benoemd tot schoolpastor en godsdienstleraar in Haarlem. Mijn verdere werkzaamheden na 1971 waren: het industriepastoraat in de IJmond (1982), pastoor in de Augustinusparochie te Amsterdam West (1995), rector van de Boskapel in Nijmegen (1977), pastoor in de Christus Hovenierparochie in Veldhoven (2006), en provinciaal van de Nederlandse Augustijnenprovincie te Utrecht en Eindhoven. (2015). Op dit moment ben ik prior van ons convent in Eindhoven, dat vorig jaar het oude kloostercomplex Mariënhage in de Eindhovense binnenstad verlaten heeft.

Wat me bezielt? Mensen helpen:  iedereen geven wat zij of hij – spiritueel én materieel – nódig heeft, samen met anderen op zoek zijn naar God in deze wereld. Omdat ik niet in mijn eentje pastor wil zijn, maar dat samen wil doen met andere religieuzen en andere gelovigen, heb ik gekozen voor deze orde. Ik kan er niet goed tegen als mensen precies menen te weten wat God wil of als ze alleen maar privé en op zondag geloven: christen ben je ook door de week, in je werk en in je politieke stellingname. Dat is een zoektocht met veelsoortige anderen. En: barmhartig zijn als iemand (of als jij zelf) die hoge idealen niet haalt.

In de loop van de jaren is er veel gebeurd: we begonnen met 380 augustijnen, nu zijn er nog 24 in Nederland. Er waren woelige jaren, waarin we experimenteerden met nieuwe vormen van kloosterleven en kerkopbouw en felle discussies hadden met degenen die dat niet zo zagen zitten. Het doet pijn als mensen zeggen: “Jullie hebben die terneergang bewerkstelligd en wij weten nu hoe het hoort”.

We hebben goede vrienden en leermeesters verloren en anderen die veel te jong stierven.  Maar we mogen er nog steeds zijn en vertrouwen houden in wat we zaaiden, ook al schiet dat dan ánders op dan we planden.

Met het oog op mijn huidige andere activiteiten, kan ik vermoedelijk niet veel concreets voor de structuren binnen de parochie van het Heilig Kruis betekenen, maar ik wil te midden van jullie graag beschikbaar zijn voor de liturgie en voor ieder die een gesprekje wil.

Paul Clement O.S.A.


© 2022 Parochie Heilig Kruis