Secretariaat

Secretariaat

Het secretariaat van de Parochie Heilig Kruis is gevestigd te Nuenen (ingang voordeur pastorie, na halletje 1e deur links).

Adres: Park 55
5671 GC Nuenen

(Buiten vakantieperiode openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur)

Telefoon: 040 283 1210
E-mail: parochieheiligkruisnuenen@onsnet.nu

Het secretariaat draagt o.a. zorg voor:
• Ledenadministratie. Gaarne wijzigingen zoals verhuizing etc. snel opgeven
• Kerkbijdrage registratie
• Afgifte doopbewijzen
• Verzamelen van bijdragen voor parochieblad
• Opnemen van misintenties
• Verzorgen van teksten voor Rond de Linde, Nuenense Krant en LON
• Verzorging van misintenties en mededelingen voor de zondagsvieringen
• Kerkhofadministratie
• Bijhouden van het vrijwilligersbestand

© 2021 Parochie Heilig Kruis