SP Inhoudsopgave

SP Inhoudsopgave

PGN Seizoensprogramma 2018-2019
Inhoudsopgave
1.Vieren
Reguliere diensten
Open (S)Preekstoel
Gedachtenisdienst
Carrrouseldiensten Peel en
Kempenland
Oecumenische Vieringen
Taize vespers
Wereldgebedsdag
2.Aan de
weet komen
Oecumenische thema-avonden
Bijbel lezen in het spoor van Israel
Theologie voor dummies
Geloof & Leven
3.In gesprek
Gesprekskring 57+/ Geloof en Cultuur
Open Deur gesprekochtend
Relikwido
4 Doen
Levend Kerstverhaal
Kerstpakkettenactie
Regenboogkoor
Interkerkelijk koor Cantabile
Nuenen zingt
Top-200 koor
Jongerenkoor Jocanto
Project ’50 jaar kerkmuziek’
Pelgrimswandeling
Kloosterweekend
Pelgrimage naar het licht
5.Ontmoeten
Samen aan tafel
Menu Surprise
Solidariteitsmaaltijd
Open Huis
Ouderenmiddagen
Oecumenische Wekgroep
Rouwbegeleiding
6.En verder
Theoscoop
7.Jong! Zijn
Kind-op-schootvieringen
Kindernevendienst
Catechese voor tieners
Jongerenvieringen ‘nieuwe stijl’
Jeugddiensten
Kinderkerstfeest
Paasviering met kinderen
Kindernevendienstkamp
Zeilkamp met Pinksteren
© 2019 Parochie Heilig Kruis