St. Clemenskerk

Kerkhof St. Clemens

R.K. Begraafplaats ‘De Huikert’ te Gerwen

Algemeen
Graven
Renovatie en nieuwbouw
Monumenten
Beheer

Algemeen
image001_c

De R.K. Begraafplaats aan De Huikert te Gerwen is sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw in gebruik. Daarvóór werd gebruik gemaakt van het kerkhofje rondom de oude Kerk te Gerwen, die sinds 1985 in gebruik is van de Priesterbroederschap Pius X.

Graven
Er zijn zo’n 400graven in gebruik en nog zo’n 250 beschikbare plaatsen.
Het kerkhof kent diverse groepen graven, zoals:

– kindergraven
– familiegraven (monumenten)
– zigeunergraven
 – enkele graven en dubbel diepe graven
– dubbelbrede graven
– pastoorsgraven
image002_c image003

De enkele en dubbel diepe graven worden onderscheiden in graven die links en rechts van het looppad zijn gelegen, en ook als zodanig zijn gecodeerd met een R(echts) en een L(inks). Tevens beschikt het kerkhof over een urnenmuur met 42 nissen.

Renovatie en nieuwbouw
image004Ook werd de Calvarieberg afgegraven en werd op die plek een urnenmuur (columbarium) met een absouteplaats gebouwd. In 2003/2004 heeft het kerkhof een gedaantewisseling ondergaan. Een renovatie heeft waterleiding en elektriciteit op het kerkhof gebracht. Er is een klinkerpad aangelegd en de rechterzijde is nagenoeg geheel met graszoden aangelegd.
Op het kerkhof bevinden zich onder het dak van de absouteplaats 2 monumenten, en wel:

Monumenten
– oorlogsslachtoffers Tweede Wereldoorlog
– ongedoopte doodgeboren kinderen

image006 image007 image005

Beheer
Het kerkhof wordt beheerd door de Kerkhofcommissie, bestaande uit 2 personen (vrijwilligers): Antoon der Kinderen (tel. 040 2834965) en Ruud Bovens (tel. 040 2838472).
Deze commissie is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het parochiebestuur van de Parochie Heilig Kruis.
Tevens zijn er 4 tuinlieden (vrijwilligers) die het onderhoud van de begraafplaats verzorgen. Er is een vaste grafdelver verbonden aan onze begraafplaats.
▲ naar boven

© 2021 Parochie Heilig Kruis