Actueel

Van nu naar morgen

Voor het komende werkjaar hebben de gezamenlijke kerken van Nuenen het thema gekozen: Van nu naar morgen. De verschillende oecumenische activiteiten staan in dat licht: thema-avonden, vieringen, bijeenkomsten, etc. enz.

Nu – morgen
Wat is nu en wat is morgen? Een datum, bijv. 15 september nu, dus morgen 16 september?
Ach, zegt men dan vaak, in de kerk doen we alles in het licht van de eeuwigheid. Dus een vaste datum is niet bedoeld. Is elke dag dan een nu, en dus de dag erna altijd een morgen? Een nieuwe morgen? Dan komen we wel meer in de richting van het jaarthema.

We hebben een quote van de Duitse dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749 –1832).

Zwischen heut’ und morgen
liegt eine lange Frist;
lerne schnell besorgen,
da du noch munter bist.
Tussen vandaag en morgen
ligt een lange tijd;
leer die snel te pakken,
omdat je nu nog wakker bent.

Het is een korte tekst, Goethe had meer van die one-liners:
Benutze redlich deine Zeit!
Willst was begreifen,
such’s nicht weit.
Hem is er alles aangelegen dat we onze tijd goed gebruiken. En hij zelf vond het ook goed, want hij schreef onder die zinnen altijd ‘Goet hè?’ Goethe maant ons de tijd te gebruiken. Tijd dus voor ons om wakker te worden. Of – om het evangelisch te zeggen – waakzaam te zijn. De heer des huizes kan immers zo maar thuiskomen!

Onze tijd
Waar kunnen we onze tijd voor gebruiken? Waar kunnen we vandaag al mee beginnen? Ieder zal de naastenliefde noemen, leven zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd. Dat is ook de inzet van ons beleidsprogramma ‘Geloven in de toekomst’. En ja, onze naasten zijn ons het meest nabij. Met hen zullen we elke dag opnieuw keuzes maken voor de dag van morgen. En wanneer we het begrip ‘naaste’ uitbreiden tot de mens die we tegenkomen, zomaar ‘en route’, dan zullen we elke keer weer een stap richting de vrede maken. Ontmoetingen leiden immers tot een ont – moeten, tot een treffen waar we de ander belangeloos tegemoet treden en met hem verder gaan.

Maar onze naasten wonen in dezelfde wereld. Is de aarde ook onze naaste? We spreken toch over ‘moeder aarde’ en zeggen daarmee, dat we leven van die aarde, dat die aarde ons te eten en drinken geeft, ons zelfs een plek biedt om te wonen. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Vluchtelingen alom, dobberend op zee of wachtend op een boot tot een land zijn welvaart met hen wil delen. Zij zijn immers ook van de aarde, kinderen van moeder aarde, onze naasten. Hebben we zorg voor hen?

Maar ook: hebben we zelf ook zorg voor moeder aarde? Wat doen we met die wereld? Putten we haar uit? En gebruiken we de grondstoffen zonder de aarde opnieuw te bewerken? En wat met het afval? Scheiden we het afval, zodat stoffen goed afgebroken en hergebruikt kunnen worden zonder een grote plastic soep achter te laten?

En wat met onze zorg voor het klimaat? Blijven we doorstoken? Of denken we aan nieuwere en schonere energiebronnen?

De thema-avonden
Tijdens de vijf of zes thema-avonden zullen we bij deze vragen stilstaan. Nadenken over het nu om andere stappen dan voorheen te maken naar de nieuwe morgen. Niemand zal denken dat we meteen alles anders gaan doen, maar we kunnen beginnen. De achtergrond van die avonden spreekt uit het thema ‘bewustwording’.

Nog iets?
Ach, we zouden bijna onze eigen naaste, onze gezondheid vergeten. Ons lichaam is dat deel van de Schepping dat we zeker moeten beheren en bewaken. Willen we dat alleen met pillen en medische zorg doen, of nemen we ook verantwoordelijkheid voor onszelf? Wat doen we, om ons lichaam intact te houden, bijv. aan beweging? Aan voedselkeuzes? Aan houdingen van goed zitten en liggen?

Van nu naar morgen
De weg die we gaan is geen tijdspad. Het is een route met lotgenoten, met mensen die ons helpen ons meer bewust te worden van onze inzet voor moeder aarde. Paus Franciscus heeft daar in zijn encycliek ‘Laudato si’ al aandacht voor gevraagd. De milieubijeenkomst in Parijs was een goede stap in de goede richting, maar er zijn helaas politieke krachten die die ontwikkeling belemmeren. Dat is zorgwekkend. Wij moeten ons daar ook van bewust blijven, en nooit stoppen anderen te wijzen op ook hun verantwoordelijkheid voor de aarde, voor de medemens, en uiteindelijk ook voor henzelf, hun kinderen en kleinkinderen.

We gaan beginnen, want u kent de quote ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf !’

Want elke nieuwe dag is het begin van een nieuwe toekomst. Elke dag maken mensen keuzes voor hun verdere leven, en voor het leven van anderen, voor het welzijn van de wereld.

De pastores


© 2022 Parochie Heilig Kruis