Actueel

wedstrijd voor kinderen i. v. m. 50e editie parochieblad

Tot 1 juli a. s. kunnen kinderen een getekende, gekleurde en/of geknutselde taart inleveren op de pastorie. Lever het kunstwerk in met je naam, adres, telefoonnummer en evt. e-mailadres. Insturen naar e-mailadres: kruiswoord@parochienuenen.nl mag ook. De wedstrijd wordt gehouden vanwege het verschijnen van de 50e editie van het parochieblad. Het parochieblad kruiswoord is te verkrijgen bij het parochiesecretariaat in de pastorie en online te lezen in de app chrch of op deze website bij Nieuws

Er zijn leuke prijsjes te winnen!


© 2021 Parochie Heilig Kruis