Actueel

Van harte welkom bij … Parochie Heilig Kruis

Vrede en alle goeds!
Met deze aloude en warme groet van Sint Franciscus heten we allen welkom op de website van onze parochie.

De Parochie Heilig Kruis is de plaatselijke geloofsgemeenschap vanuit de rooms-katholieke kerk in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Zij omvat deze drie dorpskernen met een aantal buurtschappen daaromheen, zoals het Eeneind.

Onze parochie is een gemeenschap van mensen die zich met elkaar verbonden weten in hun levenshouding en geloof dat het evangelie van Jezus Christus, de blijde boodschap, zichtbaar en voelbaar moet zijn in onze wereld.

Leven vanuit het evangelie betekent voor ons in de praktijk:

  • Elkaar liefhebben met voortdurende zorg en aandacht.
  • Elkaar vrijheid gunnen in denken en handelen in onderling respect voor ieders geloofsbeleving.
  • Geloven in de gelijkwaardigheid van ieder mens.
  • Leven in het besef dat het goede in de mens voortkomt uit een onzienbare en onzegbare macht, die wij God noemen. 

Kerk en wereld in beweging

Onze samenleving en onze kerk zijn voortdurend in beweging. Dus ook de wijze waarop mensen hun geloof beleven en daar vorm aan geven. Die ontwikkelingen vinden we waardevol voor onze gemeenschap.

Op deze website vindt u informatie over de organisatie van onze parochie en over de verschillende activiteiten waarmee we ons geloof willen uiten in woord en daad.
Iedereen is welkom in onze parochie. Wij hopen dat we elkaar – ook in persoonlijke ontmoeting – kunnen inspireren.

De pastores van de Parochie Heilig Kruis,
Hans Vossenaar ofm., pastoor
Rita van Eck, pastoraal werker


© 2022 Parochie Heilig Kruis