Klik op een foto en u ziet een uitspraak van die parochiaan.  Iedereen is welkom in onze parochie!

'ZOEKEND NAAR LICHT' Jaarthema Nuenense kerken 2022 - 2023

In het komende werkjaar 2022-2023 schenken de gezamenlijke kerken in Nuenen tijdens vieringen, thema-bijeenkomsten, bezinnings- en ontmoetingsbijeenkomsten aandacht aan het jaarthema ’Zoekend naar Licht’.

 1. Hoe ontmoeten wij als kerken, als christenen, als mensen andere mensen, volkeren, culturen die wij niet kunnen verstaan, omdat ze een andere taal spreken?
 2. Hoe gaan wij als kerken om met de vluchtelingen?
 3. Wat kunnen wij betekenen voor de Oekraïners die hier in Nuenen wonen?
 4. Wat doen wij als GroeneKerken met de problematiek van het milieu, de klimaatverandering? Meer informatie: website www.groenekerken.nl Hierover komen in het najaar speciale themavieringen.
 5. Hoe kunnen wij als kerken ouderen helpen, hoe kunnen wij dementievriendelijk zijn?
 6. Hoe kunnen wij mensen bijeenbrengen die eenzaam zijn?
 7. Wat doen we tegen de angst en bezorgdheid die er bij mensen is met betrekking tot de crisissen in de wereld: de klimaatcrisis, coronacrisis, polarisatie en verharding in de samenleving?
kerngedachte van de Parochie Heilig Kruis

De Parochie Heilig Kruis is de plaatselijke geloofsgemeenschap vanuit de rooms-katholieke kerk in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Zij omvat deze drie dorpskernen met een aantal buurtschappen daaromheen, zoals het Eeneind.

De parochie wil een gemeenschap van gelovigen zijn met als kenmerken:

 • openstaan naar ieders geloven en geloofsbeleving

 • zich laten inspireren door het evangelie van Jezus Christus

 • samen met gelovigen zoeken naar aansprekende en uitdagende uitingen van geloof

 • vorm geven aan barmhartigheid en solidariteit in de eigen samenleving én wereldwijd

Het laatste nieuws

van de Parochie Heilig Kruis

(voor oudere nieuwsberichten en foto’s menuknop NIEUWS bovenaan gebruiken) 

Livestream

blijf live op de hoogte van onze diensten

De kerk in 3D

Maak een virtuele wandeling door onze kerken.
Sint Lambertuskerk

– Klik hier –

Heilige Clemenskerk

– Klik hier –

Sint-Clemenskerk

– Klik hier –

De PAROCHIE OP SOCIAL MEDIA

Wat als

Waarvoor kun je terecht bij Parochie Heilig Kruis?

Doop

Wilt u uw kind laten dopen? Wij zorgen samen met u voor een mooie viering om uw kind te verwelkomen en als christen op te nemen in onze geloofsgemeenschap. Een mooi moment in het nog jonge leven van uw kind.

Communie en vormsel

Bijzonder momenten in het leven van uw kind zijn het ontvangen van de Eerste Communie en het Vormsel. Dat vieren we altijd in een speciale viering. Uw kind worden hierop voorbereid tijdens leuke en leerzame middagen.

Trouwen

Bent u van plan om voor de kerk te trouwen? Wij kijken er naar uit om samen met u deze bijzondere dag voor te bereiden.

 

 

 

Ziekte

Als iemand ernstig ziek is, zowel thuis als in het ziekenhuis, kan het zijn dat men graag een bezoek zou willen ontvangen van een van onze pastores. In verband met de privacy worden er door ziekenhuizen geen gegevens meer doorgegeven, dus is het belangrijk om dit te doen.

Overlijden

Samen zorgen voor een persoonlijk afscheid. We krijgen er allemaal mee te maken: het verlies van een dierbare. Als parochie Heilig Kruis Nuenen hechten we eraan een mooie en vooral persoonlijke uitvaart te realiseren. Hiervoor kunt u zelf contact opnemen met een van de pastores maar vaak zal de uitvaartverzorger dit doen.