Actueel

Bijbelgroep werkjaar 2020 – 2021

In de afgelopen jaren kwam de Bijbelgroep Bijbel lezen in het spoor van Israël maandelijks bijeen om uit de Bijbel te lezen en daarbij stil te staan. Vanwege de coronamaatregelen hebben we de bijeenkomsten in het vorige werkjaar voortijdig moeten beëindigen. Daarom was het niet mogelijk
met de groepsleden te bespreken wat we komend werkjaar op het programma zullen zetten.

Twee mogelijkheden
Er zijn enkele mogelijkheden: verder gaan met lezen uit de evangelies. Vorig werkjaar lieten we ons inspireren door het boek van Wim Weren, Rode draden in de evangeliën. We bespraken het Mattheusevangelie dat dit jaar een hoofdrol vervult in de zondagsliturgie. Als we daarbij aansluiten, kunnen we delen uit het Marcusevangelie en het Johannesevangelie bespreken. Die staan in het komend liturgisch jaar centraal.

Alternatief is opnieuw de methode Bijbel lezen in het spoor van Israël hernemen. Daarbij lezen we vier stukken uit de schrift in onderlinge samenhang: een deel uit de boeken van Mozes (de eerste vijf Bijbelboeken), een stukje uit de profeten als commentaar daarbij, een psalm als lied en een stukje uit een evangelie.

Bij beide methodes staan steeds twee vragen centraal: Wat heeft deze tekst zelf te zeggen? Wat zegt deze tekst mij of ons, juist in deze tijd? In overleg met de deelnemers maken we een keuze welke methode we gebruiken in het werkjaar 2020 – 2021.

Tijd, plaats, data
De Bijbelgroep komt op maandagen bijeen, om 14.00 – 16.00 uur of om 20.00 – 22.00 uur in de huiskamer van het Pastoraal Centrum , Park 55, 5671 GC Nuenen
Vanwege de coronamaatregelen kunnen daar maximaal twaalf deelnemers tegelijk aanwezig zijn, met inachtneming van de anderhalve meter. Als de middaggroep te vol wordt, zal men gevraagd worden voor de avondgroep.
Voor het eerste deel van het werkjaar zijn de volgende maandagen gekozen: 21 september,
26 oktober, 23 november en 14 december 2020. Wijzigingen voorbehouden.

Inlichtingen en aanmelding bij Jos Deckers, em. pastoraal werker.
e-mail: j.deckers@onsnet.nu of tel: 040 284 5855


© 2020 Parochie Heilig Kruis