Actueel

Collecte op 17 januari 2021

Het is winter.
Het is weer koud en guur buiten.
Meer dan ooit merken we in deze moeilijke tijd dat we van elkaar afhankelijk zijn.
Daarom willen de diaconieën van de Parochie Heilig Kruis en Protestantse Gemeente Nuenen uw aandacht vragen voor Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje in Eindhoven.
Nu deze crisis veel langer aanhoudt, kunnen we verwachten dat er meer mensen bij ’t Hemeltje aankloppen.

‘t Hemeltje is een gastvrije, open plek in de stad voor dak- en thuisloze mensen. Een plaats waar ruimte is, waar je met je verhaal, je zorgen en vragen een luisterend oor kunt vinden.
Het is een huiskamer waar je een ander kunt ontmoeten en waar je mag zijn wie je bent. Je mag een gezicht en een naam hebben, ieder is de moeite waard. Wederkerigheid is voor ons belangrijk: we zijn bij elkaar te gast!
En daarom, meer nog dan anders, kan ‘t Hemeltje rekenen op onze ondersteuning?

U kunt uw gift overmaken op het getoonde rekeningnummer.

Rek. nr.             NL58 RABO 0137 4031 00

t.n.v.           RK Parochie Heilig Kruis Nuenen c.a. 

o.v.v.           Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje

 


© 2021 Parochie Heilig Kruis