Actueel

Column Mgr. De Korte Pinksteren 2020

DE ANDERE HELPER EN CORONA

Pinksteren 2020

Recent hebben wij de Hemelvaart van de Heer gevierd. Voor veel christenen in het hedendaagse Nederland is dat feest niet onproblematisch. In deze coronatijd hebben wij helaas in een gesloten kerk het feest moeten vieren. Maar normaal komen er op Hemelvaartsdag minder gelovigen naar de Eucharistie dan op zondag. Hoe moet je de hemelvaart van Jezus voorstellen nu wij spreken over een uitdijend heelal dat miljarden jaren oud is en miljoenen lichtjaren ruim? In de Handelingen van de Apostelen lezen we dat Jezus zich van zijn leerlingen verwijdert en een wolk Hem onttrekt aan hun ogen.

Thuiskomen
Het is goed te beseffen dat een wolk in de Schrift een teken kan zijn van Gods nabijheid. Op weg naar het beloofde land is God het Joodse volk nabij in een wolkkolom. En als in Jeruzalem de grote tempel gereed is gekomen, vult een wolk het huis van de Heer. De wolk als teken van de majesteit van God. Tegen die achtergrond kunnen wij de wolk in de Handelingen zien als een verwijzing dat Jezus, na zijn kruisdood en opstanding, is thuisgekomen bij God. Van de Vader is Hij uitgegaan en tot de Vader is Hij teruggekeerd. Christus is verhoogd tot aan de rechterhand van God. Het thuiskomen van Jezus vormt overigens een belofte voor ons. Allen die met Hem verbonden zijn, mogen hopen op een thuiskomst. God houdt van ons en heeft zijn hand op ons gelegd. Hij is trouw tot over de grens van dit aardse leven heen.

De Geest als helper
Voor zijn terugkeer naar de Vader heeft Jezus ons een andere Helper beloofd. Wij vieren die belofte tijdens Pinksteren. De heilige Geest wil als een helpende kracht bij ons zijn. Voor veel tijdgenoten, ook gelovigen, is de Geest maar moeilijk te begrijpen. Wij kunnen de werkzaamheid van de Geest verhelderen met grondwater of zuurstof. Alleen door het onzichtbare grondwater is er grasland en zijn er vruchtbare landerijen. En alleen door de aanwezigheid van zuurstof kunnen wij ademen en leven. Zo is de Geest als een soort goddelijk grondwater of goddelijke zuurstof: onzichtbaar maar onontbeerlijk voor ons bestaan. Zonder de Geest als Gods adem kunnen wij niet leven. Maar zonder de Geest kunnen wij ook niet bidden en geloven. Het is de Geest die het christelijk bestaan mogelijk maakt.

Opdracht
In kracht van Gods Geest kunnen wij de navolging van Christus gestalte geven. Als Jezus bij de Vader is opgenomen, is de tijd van concreet christelijk leven aangebroken. Dat gold voor de eerste christenen maar dat geldt evenzeer voor ons. In kracht van de Geest worden wij geroepen tot een authentiek christelijk bestaan. Bescheiden maar ook fier; niet arrogant maar wel zelfbewust.

Coronacrisis
Pinksteren vieren wij vandaag onder lastige omstandigheden. Door de coronacrisis hebben wij duizenden doden te betreuren. Velen zijn flink ziek geweest. Maar ik noem ook de extra eenzaamheid van veel ouderen én jongeren. En steeds duidelijk worden ook de immense economische gevolgen van de crisis. Wereldwijd hebben miljoenen mensen hun werk verloren en zijn er miljarden euro’s verloren gegaan. In die context zijn wij de laatste maanden Kerk. Met dankbaarheid denk ik aan de inzet van de pastorale teams en andere gelovigen binnen onze parochies. Ik noem de geestelijke bijstand van de zieken en stervenden. Onze pastores hebben alles gedaan om de doden een waardige uitvaart te geven. Juist in deze tijd blijkt de diaconale dimensie van de Kerk ontzettend belangrijk. Eenzamen
worden gebeld of krijgen anderszins aandacht. Met dankbaarheid noem ik ook het inzamelen van voedsel nu de voedselbanken helaas extra aanvragen voor noodhulp krijgen.

Veerkracht
Ik hoop dat Gods Geest in deze nare en onzekere tijd ook over ons vaardig wordt. Wij heten christenen: gezalfden met de Geest. De nood van de tijd kan ons somber en zelfs depressief maken. Juist dan mogen wij bidden om moed en vooral ook veerkracht. Wij bidden heel bijzonder voor alle deskundigen dat de Geest hun verstand mag verlichten zodat er spoedig een vaccin tegen het virus wordt gevonden. Gods Geest als de andere Helper wil ons ook geestelijk sterk maken. In kracht van de Geest gaan wij met vertrouwen de onzekere toekomst tegemoet. Wij zijn bij God in goede handen.

Mgr. dr. Gerard de Korte


© 2020 Parochie Heilig Kruis