Actueel

De vitrinekast

Sinds 2012 staan in de huiskamer van de pastorie twee vitrinekasten. Aansluitend bij thema’s, bij actualiteiten of geïnspireerd door gesprekken met mensen die bijzondere collecties hebben staan er per periode wisselende voorwerpen in.

Thema’s
Gedurende het jaar gaan we inmiddels uit van een aantal vaste thema’s. Zo plaatst de Wereldwinkel een selectie uit haar collectie kerststallen in de maand september- oktober. Daarna staan er objecten uit Guatemala in de vitrinekasten vanwege de viering in het teken van de jumelage met Tucurú en de viering in deze periode. In december, begin januari worden de kasten gevuld met het thema ‘kerst’: kerststallen, kerststalletjes, engelen en engeltjes uit de verzameling van parochianen. Beelden en beeldjes van Maria, van Jozef, van alle andere heiligen, rozenkransen, bijbels en bijbeltjes, voorwerpen rond de doop, communie en het vormsel, bidprentjes uit alle tijden, tafelbellen met afbeeldingen van kerken, het is in de huiskamer tentoongesteld. Dit blijkt steeds weer een mooie aanleiding tot gesprek, tot het ophalen van herinneringen of het uitwisselen van gedachten. Tijdens het drinken van een kopje koffie of thee na de vieringen op zondag. Of na een vergadering in de huiskamer.

Omzien naar elkaar
‘Omzien naar voor elkaar’ is het thema voor dit  kerkelijk jaar.
In de afgelopen maanden heeft u al een aantal beelden rond dit thema kunnen zien.
Het bijzondere van alle exposities is dat de bezitter van een of meerdere voorwerpen er meestal een korte beschrijving bij geeft waarom dit voorwerp voor hem of haar zo bijzonder is.

Iets bijzonders
Heeft u een bijzondere collectie, die in de vitrinekast past en waarvan het thema aansluit  bij het kerkelijk jaar of actualiteit in de parochie? Neem gerust contact met mij op om de mogelijkheid een en ander tentoon te stellen te bespreken.
Ik kijk uit naar uw reacties.

Liesbeth Deckers
e-mail: liesbethdeckers@onsnet.nu, tel: 040 – 284 58 55


© 2022 Parochie Heilig Kruis