Actueel

Foto’s Vrijwilligersavond Nederwetten 2019-01-11

Foto’s Anneriet Driessen

Foto’s Petra van Laarhoven

De onmisbare stille kracht’
Op de tweede vrijdag van het nieuwe jaar is er traditioneel een avond voor de vrijwilligers die betrokken zijn bij de parochiegemeenschap in Nederwetten.
Een avond om dank uit te spreken naar al die mensen die door hun vrijwillige bijdrage een levende geloofsgemeenschap in Nederwetten mogelijk maken. Daarnaast de gelegenheid om elkaar alle goeds toe te wensen en te stimuleren om door te gaan in het nieuwe jaar.

In een woord van welkom werd stilgestaan bij vrijwilligers die afgelopen jaar waren overleden: Sjef Versantvoort, Toon van Rooij, Jan van der Loo en Han Koster. Gelukkig zijn er steeds weer mensen die de open gevallen plaats weer invullen.
In zijn openingswoord gaf Pastor Hans Vossenaar een toelichting over de personele bezetting van de parochie; de komst van Rita van Eck en Theo van Eijk en, jammer genoeg, het afscheid van Marieke Feuth.
Hans van der Linden, als vicevoorzitter van het parochiebestuur, stond stil bij  het nieuwe beleidsplan ‘Geloven in de toekomst’.

 Vrijwilliger van het jaar
Voordat de drank echt op tafel kwam was het tijd om Wim Renders te huldigen  voor zijn vele en jarenlange verdiensten voor onze parochie als vrijwilliger van het jaar. Hij begon zijn werk voor de parochie ruim 60 jaar geleden als misdienaar en als luchttrapper voor het harmonium op het zangkoor.
Daar werd hij dan ook als snel gevraagd om mee te zingen.
Bij  het jongerenkoor in Nederwetten en later bij de voorloper van Jocanto in Nuenen kon hij zijn talenten als organist ontplooien tot 1982. Toen was het waarschijnlijk ook de eerste keer dat hij zich oud voelde omdat hij door een van de jongere leden met ‘mijnheer’ werd aangesproken.
Vele jaren is Wim daarna afwisselend dirigent en organist van het parochiekoor in Nederwetten geweest.
In 1994 was Wim initiatiefnemer, animator en dirigent van het Avondwakekoor, waar hij na ca. 20 jaar het stokje heeft overgedragen aan Heike Gonlag.  Maar in geval van nood, zoals afgelopen jaar,  dan staat hij er toch weer. De afgelopen jaren speelt hij vaak orgel als opluistering van de zondagsviering en begeleiding van de volkszang.
En niet te vergeten de kerstvieringen van de voorbije jaren waar door Wim een gelegenheidskoor werd geformeerd en begeleid.
Allemaal zaken waar we als parochie zeer blij mee zijn en de onderscheiding als vrijwilliger van het jaar komt hem dan ook ten volle toe.

Spelletjes
Zoals we in Nederwetten gewoon zijn, was er daarna weer tijd ingeruimd voor het spelen van de spelletjes en het oplossen van de puzzels waar met volle inzet werd gestreden om de prijzen.
Nadat de kruitdampen van de strijd waren opgetrokken bleek het team onder leiding van Jacqueline de Greef het beste had gepresteerd en werden zij dan ook geëerd met de  inmiddels traditionele hoofdprijs: ‘De eeuwige roem’.
Zij mochten het podium bestijgen, onder het applaus van de medestrijders.
De fotografen, die de hele avond op de gevoelige plaat hadden vastgelegd hebben ook dit moment vereeuwigt.
Voor een foto impressie van deze avond verwijs ik u graag naar onze website
Daar ziet u op welk een ongedwongen sfeer we elkaar weer hebben mogen ontmoeten en we zien vol vertrouwen uit naar samenwerking in een kerk die gelooft in de toekomst.

Theo van den Tillaart


© 2022 Parochie Heilig Kruis