Actueel

Geloven in de toekomst

Op de cover van deze editie van Kruiswoord ziet u een foto van de H. Lambertuskerk in Nederwetten. Misschien is het u opgevallen dat het perspectief van die foto wat anders is dan anders: in plaats van een panorama vanaf de buitenkant, zoals bij monumenten gebruikelijk, is deze foto van binnen naar búíten genomen. Het beeld mag veelzeggend zijn voor de missie en ambitie van onze parochie: om méér te zijn dan een monument ­– sterker: om een kerk te zijn niet alleen van het verleden, maar ook een kerk van de toekomst. Een kerk mét toekomst. Een kerk waar ook over vijf  jaar (of vijftig jaar) mensen terecht kunnen voor vieringen, om een kaarsje aan te steken, om even stil te zijn of juist samen te zingen, en ook in gesprek te gaan over wat voor hen zin geeft aan – en in ­– het leven.

Hoe zien wij die toekomst voor ons? Wij zien toekomst in een open kerk, waar – net als nu – iedereen welkom is, ongeacht afkomst, geloofsovertuiging of levensstaat. In een kerk die een open oog heeft voor de tekenen van de tijd, voor alles wat mensen binnen én ver buiten de kerken meemaken. Een kerk die haar oren wijd openzet voor de verhalen die mensen te vertellen hebben, en die daarop pas antwoordt nadat zij heeft geluisterd. Een kerk, kortom, die haar tradities steeds opnieuw weet te verbinden aan de vragen, ervaringen en noden van mensen hier en nu.

Dat gebeurt nu al volop, en daar mogen parochianen en vrijwilligers trots op zijn. Denkt u maar even aan de welkomstpicknick voor nieuwe Nuenenaren, waar we samen met PGN, LEV-groep en gemeente een duidelijk sociaal en maatschappelijk (tegen)geluid lieten horen. Aan de solidariteitsmaaltijd en de kerstpakkettenactie. Of aan Passion Nuenen, dat het evangelieverhaal vertaalde in muziek en beelden van ónze tijd en dat jong en oud wist te raken. Een ‘open kerk’ zijn zit ‘m dan soms ook in schijnbaar kleine, dagelijkse dingen: in ‘de zoete inval’ bijvoorbeeld, wanneer iedere werkdag om 10.00 uur iedereen in de keuken in Nuenen kan aanschuiven voor een kopje koffie en wat gezelligheid.

Al dat moois willen we bewaren én doorgeven aan nieuwe generaties. En hoe hún kerk eruit zal zien…? Kleiner, dat zeker, en anders dan wij ons wellicht kunnen voorstellen. Duidelijk is dat we onderweg zijn naar een nieuwe, meer fluïde vorm van gemeenschap, waarin we ons op creatieve wijze verbinden met wat mensen bezighoudt, zowel binnen de traditionele godsdienst als daarbuiten. Want spiritualiteit en religiositeit zijn overal in onze samenleving te vinden, en ook steeds vaker buiten ons prachtige kerkgebouw. En dat biedt kansen. Onze parochie wil dan ‘religieus’ zijn in de oorspronkelijke betekenis van het woord: ‘verbindend’ (Lat. re-ligare). Verbindend tussen mensen, en verbindend met God. Of, zoals het masterplan ‘Geloven in de toekomst’, dat in deze editie wordt gepresenteerd, het verwoordt: ‘Het eigentijds invullen van de naastenliefde, zoals voorgeleefd door Jezus Christus’.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2020 Parochie Heilig Kruis