Actueel

Geraakt en Gezonden; column Mgr. dr. Gerard de Korte

GERAAKT EN GEZONDEN
Op de liturgische kalender van de Nederlandse Kerkprovincie staat voor 7 november het feest van de heilige Willibrord aangegeven.
Bidden om roepingen
Rond het feest van Willibrord organiseren de zeven bisdommen van ons land een gebedsweek voor nieuwe roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Wij hebben immers ook vandaag missionarissen nodig die binnen de huidige parochies en samenleving het Evangelie van Christus voorleven en andere gedoopten enthousiast maken voor de navolging van de Heer. Op zondag 3 november zal ik in de Sint Jan een speciale vesper houden voor nieuwe roepingen. Wij vragen de Heer nieuwe arbeiders te zenden in zijn wijngaard. Ik hoop intens dat ook vandaag jonge mensen zich laten raken door Gods Geest en gezonden willen worden voor een bijzondere opdracht binnen onze geloofsgemeenschap.

Oecumene
Sinds 2017, toen wij 500 jaar Hervorming hebben herdacht, bestaat er in Nederland weer een Rome- Reformatieberaad. Zowel bisschop Van den Hende als ikzelf zijn daar lid van maar ook de scriba en de preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Wij worden terzijde gestaan door enkele theologen die de oecumenische zaak zeer zijn toegedaan. In het Lutherjaar heeft het beraad twee brieven gepubliceerd en dit jaar hebben wij gewerkt aan een brochure rond twee centrale begrippen uit ons geloof: rechtvaardiging en heiliging. Voor veel gelovigen vormen dat wel heel zware begrippen. Vandaar dat wij ze hebben vertaald met de woorden: geraakt en gezonden.

Rechtvaardiging

Voor de reformatoren Luther en Calvijn vormt Gods rechtvaardiging van de falende en zondige mens een centraal geloofsthema. Paulus spreekt veel over dit thema, met name in de brief aan de Romeinen. Wat Paulus in vrij abstracte taal beschrijft, heeft Jezus in verhaalvorm duidelijk gemaakt. Dan denk ik aan de parabel van de verloren zoon. De zoon in het verhaal doet alles wat God verboden heeft. Maar zijn vader blijft op de uitkijk staan en wacht op de terugkeer van zijn kind. Als de zoon eindelijk terugkeert, sluit de vader hem in de armen nog voordat de ingestudeerde schuldbelijdenis heeft geklonken. De vader ac-
cepteert zijn zoon zonder condities. Zoals de vader in de parabel, zo is ook God. Mensen kunnen ver van God weglopen maar er is altijd een mogelijkheid om bij Hem terug te keren. God is onvoorwaardelijke liefde die mensen wil aanraken en altijd een tweede kans gunt.

Heiliging
Als een mens leeft vanuit Gods vergevende liefde, zal dat doorwerken in zijn alledaagse bestaan. Het Rome-Reformatieberaad spreekt in dat verband over zending. God wil mensen aanraken en aanvaarden. Vanuit die goddelijke aanvaarding wordt een mens gezonden. Een christen zal dat gestalte geven door de navolging van Christus.
In de Schrift wordt dan gesproken over de heiliging van het bestaan. Die heiliging krijgt gestalte door het naleven van de tien geboden maar heel bijzonder ook door het naleven van het onderwijs van Christus.

Brochure
De brochure van het Rome-Reformatieberaad bevat enkele thema’s om in oecumenisch verband te bespreken. Ik hoop dat veel katholieken en protestanten in onze parochies en kerkelijke
gemeenten bereid zijn het onderlinge gesprek aan te gaan. Juist in onze dagen zijn christenen van verschillende tradities geroepen om zich te laten raken en zenden door de Heer.
Mgr. dr. Gerard de Korte


© 2022 Parochie Heilig Kruis