H. Clemenskerk

Kerkhof H. Clemenskerk

Een rondleiding over het Kerkhof

Gemeenteliike begraafplaats Oude Landen

Openingstijden Kerkhof : november t/m/ februari: 09.00 -16.00 uur. Overige maanden: 09.00 – 19.00 uur

IMG_5978

De toegang tot het kerkhof bevindt zich links naast de kerk.

IMG_5980

Direct om de hoek rechts bevindt zich een informatiebord waarop alle graven staan aangegeven.

IMG_5981

Rustig wandelend langs de kerk kom je bij de ingang van het kerkhof, waar je een mooi overzicht hebt. In de verte de Calvarie.

IMG_5982

Dit is het oude gedeelte van het kerkhof, waar nog veel oude Nuenenaren begraven liggen. Indien de nabestaanden geen interesse meer hebben in het graf worden deze plaatsen weer hergebruikt.

IMG_5983

Bij de Calvarie bevinden zich de graven van alle pastoors van de H. Clemensparochie. Vanaf deze plek wordt bij begrafenissen afscheid genomen van de overledene.

IMG_0168

Het graf van pastoor Henk Gerrits. Hij werd 1 juli 1989 tot pastoor benoemd in Nuenen en stierf plotseling op 66-jarige leeftijd op 4 juli 2005.

IMG_5985

Helemaal achteraan, direct achter de Calvarie, staat een klein monument ter nagedachtenis aan de vroeger overleden broeders.

IMG_5986

De broeders die in Nuenen gestorven zijn, hebben allen een rustplaats gekregen links van het monument.

IMG_5987

Op het nieuwe gedeelte van het kerkhof, dat zich aan de rechterkant bevindt, zie je geheel andere grafmonumenten, vaak met mooie opschriften.

IMG_5989

Als je bij de ingang direct links gaat, kom je op de begraafplaats van de vroegere Andriesparochie. Alle graven zijn zeer sober uitgevoerd en komen overeen met de architectuur van de Andrieskerk.

IMG_5990

Pastoor Jan van Oosterhout, die van 1961 tot 1992 pastoor was van de Andriesparochie, had de uitdrukkelijke wens om bij zijn parochianen begraven te worden.

IMG_0165_0166

Links van het graf van Pastoor van Oosterhout, het graf van zijn trouwe huishoudster Mina Swanen.

IMG_6075

In de loop der jaren waren er steeds meer mensen die de urn na de crematie toch een plaats wilden geven op het kerkhof. Daarom werd hiervoor een columbarium gebouwd.

IMG_5997

De laatste jaren kreeg de parochie regelmatig het verzoek om urnen toch weer te begraven. Aan die wens heeft het parochiebestuur gehoor gegeven en een speciale plaats ingeruimd voor deze graven.

IMG_6060

Enkele jaren geleden is een speciale herdenkingsplaats gemaakt voor al die mensen groot en klein die in het verleden, volgens de kerkelijke wetten, niet in gewijde aarde begraven mochten worden. Dat had vaak te maken met kleine kinderen die nog niet gedoopt waren.

IMG_6063

Maria Vasalis uit “Vergezichten en gezichten”

▲ naar boven

© 2022 Parochie Heilig Kruis