Overweging 01-03 2020 Nederwetten/ Gerwen (Ruud Bovens)

Overweging 01-03 2020 Nederwetten/ Gerwen (Ruud Bovens)

Thema: Beproefd.

Beste medeparochianen.

Als je in je leven nooit ergens naar verlangt, dan heb je maar een saai en leeg leven.
Als mannen en vrouwen niet naar elkaar verlangden, dan was onze mensheid allang uitgestorven.
Het is normaal dat iedereen verlangt naar een redelijk goed bestaan, voor onze kinderen en voor onszelf.
We kunnen gerust stellen dat iedereen verlangt naar een gelukkige toekomst en deze ook wil behouden.
Zo komen we er toe om dingen te doen en te laten, omwille van dat geluk.
Toch worden onze dagen voor een heel groot deel gevuld met dingen die we vanuit onszelf eigenlijk helemaal niet willen.
Omdat er allerlei invloeden van buitenaf zijn die onze verlangens ook ernstig beïnvloeden.
Reclame is daarvan een goed voorbeeld.
Geen radio, geen TV, geen krant, geen straatbeeld, geen sport of wat dan ook is op dit moment denkbaar zonder dat ons van daar uit van alles wordt voorgehouden om te hebben.
Verleiding van hebzucht heet dat en biedt daar maar eens weerstand tegen.
U en ik vinden waarschijnlijk van onszelf dat we toch wel een redelijk sterk karakter hebben. Maar toch…….!?
We worden voortdurend bewerkt door beelden, geluiden, woorden, om iets te doen zonder er veel over na te denken, terwijl we het soms eigenlijk helemaal niet willen.
We laten ons verleiden.
Veelal is de verleiding nogal onschuldig, maar lang niet altijd.
We worden overgehaald meer en anders te eten dan gezond is.
We worden uitgenodigd om dat drankje voor boven de 18 jaar eens te proberen, waardoor kinderen onder de 18 op het idee komen dat ook eens te proberen.
Een redelijk sterk karakter blijkt in veel gevallen toch niet sterk genoeg, want we blijven dromen om boven ons gewone zelf uit te groeien, soms zelfs ten koste van anderen.

Het evangelie van vandaag beschrijft Jezus als een gewone mens, echt een van ons, met dezelfde verleidingen, dezelfde dromen.
Daar is Zijn droom om van stenen, brood te kunnen maken.
Wij willen daarentegen dat alles wat we aanraken in goud verandert.
Zonder dat we er veel voor hoeven te doen.
Alsof daarin het geluk te vinden is.
“Hij kan zomaar vallen”, dat lot uit de loterij van een paar miljoen.
Zo wordt onze droom bewerkt en gevoed.
Een tweede verleidelijke droom is een wereldreis door alle landen van de wereld om alle wereldwonderen te zien.
Om als God in Frankrijk te kunnen leven, heer en meester over je eigen tijd, je eigen leven.
Wie droomt daar niet van?
Een derde verleiding of droom is de inbeelding iets heel bijzonders te zijn: Gods lieveling op aarde.
Jou kan niets gebeuren. Jij bent onkwetsbaar. Jij zult je neus nooit stoten.
Maar als we ondanks ons bezit weinig of niets te vertellen hebben dringt het volgende verlangen zich op.
De baas mogen spelen over de collega’s, over het bedrijf en de werknemers.
Het verlangen naar onderdanen kent veel manieren om die te vinden en voor te schrijven wat ze te doen en te laten hebben.
Heerszucht zit diep in heel veel mensen en toont zich soms behoorlijk aan de oppervlakte.
Maar met bezit en macht zijn we er nog niet, want dit alles moet bekroond worden door de bewondering en liefst nog door jaloezie van velen.
Heerszucht, hebzucht en eerzucht.
We zien het bij anderen maar vinden het in een of ander formaat soms ook in onszelf.

Die duivelse verleidingen voor Jezus Christus, waarover het evangelie spreekt gaan daar over.
Er wordt verteld dat Hij er aan weet te weerstaan.
Hij beantwoordt die verleidingen vooral in zijn leven door voortdurend te wijzen naar: Er is meer dan wat hier en nu te grijpen valt, er zijn belangrijker dingen, dingen die blijvend zijn.
En zo wijst Hij verder door naar God, zijn en ons aller Vader.

Jezus blijkt echter echt een sterk karakter te hebben en zegt nee tegen deze verleidelijke dromen.
Hij onderkent en doorziet het verleidelijke karakter ervan.
Tegelijkertijd zegt hij ja: ja tegen het besef dat een mens niet leeft van brood alleen.
Maar ook ja tegen het inzicht, dat het beter is om je brood niet alleen te eten, maar te delen met anderen.
Ja zegt Hij daarnaast ook tegen de overtuiging, dat niet Hij het meest belangrijke van de wereld is, maar dat het meest belangrijke van zijn leven ergens anders ligt, buiten Hemzelf.
Hij leeft vanuit de ervaring dat het meest belangrijke in zijn leven ligt bij God, Zijn Vader.
“Ja”, zal Hij zeggen, tegen een leven van dienstbaarheid aan de kwetsbare andere.
Hij is niet gekomen om gediend te worden, om op handen gedragen te worden.
Maar om te dienen en anderen te helpen en te ondersteunen.
Aan dat “ja” zal Hij zijn verdere leven blijven vasthouden.

De betekenis van dit evangelie is niet zo moeilijk en past helemaal in deze “Veertigdagentijd”.
Sta eens even stil bij al die verleidingen, zet er eens wat op een rijtje en ga er niet omheen.
Als we al niet zo sterk zijn om veel van die verleidingen te weerstaan dan zijn we misschien wel in staat om ons op menig vlak tenminste wat te beperken.
En dat het vervolgens onze geestelijke en lichamelijke gezondheid ten goede komt is mooi meegenomen.
Maar zeker ook om onze naasten te helpen en ze ook gelukkig te maken, door er voor hen te zijn als dat nodig is.
Veertigdagentijd, tijd van bezinning.
Vandaag beginnen we met opnieuw te kiezen……voor wat we wel en echt niet willen.

Amen.

© 2021 Parochie Heilig Kruis