Overweging 2019-04-07 Gerwen/Nederwetten

Overweging 2019-04-07 Gerwen/Nederwetten

Thema: VERZOENEN                                                                   zondag 7 april 2019.

Beste mensen,

Vandaag is het thema VERZOENEN!
Alleen het woord al bezorgt ons een goed gevoel.
Ja, we voelen ons gelukkig en fleuren helemaal op als er weer verzoend wordt.  Ja, u hoort het goed: niet GE-zoend, maar VER-zoend!
Wij hebben allemaal toch wel mensen in onze kring van familie, vrienden, collega’ s en buren waar we wat mee te verzoenen zouden móéten hebben.
Maar als we dat beseffen, hebben we toch al gauw de gedachte: “Ja, maar…..laat die ander maar eerst komen om het goed te maken”.
Maar als we zo denken, dan gebeurt er natuurlijk helemaal niets.

Zelf zeg ik altijd in zo’n situaties: “Och, ….het leven is toch al zo kort, waarom dan ook nog in die korte tijd ruzie maken”.
Maar natuurlijk ben ik mij er ook ter degen van bewust dat er in ieders leven dingen gebeuren die je niet zomaar kunt vergeten of vergeven.
Nee, daar zijn sommige zaken te ingrijpend, te emotioneel, te kwetsend, beledigend, oneerlijk en fout voor.
Ja, maar hoe kunnen we daar mee omgaan?
Daarvoor gaan we maar even terug naar het evangelie.

Waar gaat het evangelie van vandaag over?
De kern is: wij hebben anderen niet te veroordelen! En kijk vooral ook eens naar jezelf.

Menselijk samenleven moet door wetten geordend worden. Ook dient men toe te zien dat de wetten worden toegepast en nageleefd. Overtredingen moeten worden bestraft. Als dat niet gebeurt en als men dus ongestraft de wetten kan overtreden, dan wordt het samenleven onveilig.
De Farizeeën en de schrift-geleerden hebben gedeeltelijk gelijk als ze de overspelige vrouw aanbrengen. Maar waarom hebben de desbetreffende man ook niet meegesleept naar Jezus?
Jezus ontkent niet dat de vrouw iets fout heeft gedaan. Maar Jezus vermoedt dat het de Farizeeën niet zozeer om die vrouw gaat maar meer om Hem een uitspraak te ontlokken.
Maar Jezus reageert dan onverwachts met: “Wie onder u zonder zonde is, moet dan maar de eerste steen gooien”. Een dergelijke uitspraak is uiterst gevaarlijk, want ze maakt alle rechtspraak onmogelijk. Alle mensen zijn immers zondig en dus zal niemand nog straffen kunnen uitspreken en voltrekken.
Het merkwaardige is nu dat Jezus niet zegt dat de wet onbelangrijk is. Hij werkt ook niet met uitstel van sancties, zo van: “goed voor deze keer, vrouw, …. maar de volgende keer kom je er niet zo gemakkelijk van af”. Hij zegt wel: “ga nu maar, en zondig niet meer”. Volstaat deze waarschuwing dan?
Ja, dat zóu moeten volstaan. Het zou zelfs een veel krachtigere uitwerking moeten hebben dan de sancties waarmee de wet dreigt!
Voortaan zal de vrouw geen overspel meer plegen. Niet uit angst voor de wet, maar uit ontzag voor wie haar zo eervol en goed behandeld heeft.En daarmee komen we bij het echte christelijke geloof. Gelovige mensen onderhouden de geboden (de tien geboden van Mozes) niet uit vrees voor sancties maar uit erkentelijkheid,
en uit dankbaarheid en wederliefde voor een zo liefdevolle God.

Helaas komt deze vreselijk praktijk van steniging tot de dood er op volgt nog steeds voor. U hoorde waarschijnlijk afgelopen week op het nieuws dat de sultan van Brunei deze shariawet (steniging tot de dood er op volgt) weer actueel maakt voor homoseksuele handelingen en overspel. Hoe afschuwelijk!

Maar nu nog even over een ander punt dat mij in dit evangelie opvalt.
Jezus zegt aan het einde: “Ook Ik veroordeel u niet: ga heen en zondig van af nu niet meer.” Hij keurt het gedrag van de vrouw dus af, maar veroordeelt niet.
Maar ik denk dat Jezus het ook tegen zichzelf heeft. “Ga heen” betekent in de Bijbel altijd zoiets als: “ga en neem een zending op je.”
Maar, dan  vraag je jezelf af, welke zending is hier dan bedoeld?
Eigenlijk om uit te treden uit die zondige kringloop.
“Vrouw, laat het niet weer gebeuren.” Jezus geeft zelf het voorbeeld door uit die afschuwelijke, huichelachtige traditie te stappen, uit dat rollenpatroon, waarin de schuld altijd eenzijdig gelegd wordt bij de zwaksten in de samenleving; eenzijdig gelegd bij de vluchtelingen en vreemdelingen; bij mensen met afwijkend gedrag; bij mensen van een andere mening.
Treedt uit die kring van veroordeling, van geweld tegen geweld. Dat wordt gezegd tegen haar maar ook tegen óns. En treedt toe tot de kring van barmhartigheid en vergevingsgezindheid.
Want als we die zelf niet hadden ontvangen, waren we allang onder de harde stenen van het leven bezweken.

Amen.

© 2021 Parochie Heilig Kruis