Overweging 2019-08-04 Gerwen/Nederwetten

Overweging 2019-08-04 Gerwen/Nederwetten

Overweging 4 augustus 2019                                     Thema: WERKEN VOOR GOD

Beste mensen,

Het thema van vandaag is “werken voor God”.
Maar het had ook evengoed kunnen luiden “Rijkdom vergaren voor jezelf of rijkdom vergaren voor God.” En dan wordt het duidelijker wat bedoeld wordt met “werken voor God”.

Even vooraf: laten we dit evangelie niet te strikt opvatten. Het is immers helemaal niet zo verkeerd om te zorgen voor de toekomst en voorzieningen te treffen. Evenmin om rijkdom te vergaren.
Máár,…. de hamvraag die we ons vandaag moeten stellen is wel: wat doe je er mee?
Doe je alles alleen maar voor jezelf om steeds rijker, machtiger en belangrijker te worden?
En denken we daar gelukkiger van te worden? Ja, daar lijkt er wel soms op.

En door die rijkdom aan bezit, macht en aanzien denken we ook nog de hele wereld aan te kunnen en God helemaal niet meer nodig te hebben.
Maar dan worden we met beide benen weer op de grond gezet als we vandaag in het evangelie horen: Jij, dwaas!!!

Ik hoef u niet te vertellen wat we moeten doen om rijker, machtiger en belangrijker te worden. Daar zijn de meeste mensen hun heel leven al mee bezig. Het zit een beetje in onze natuur om ervoor te zorgen dat we bezit verkrijgen.
Soms komt het zover dat alles moet wijken om deze materiële doelen te bereiken. Er worden relaties voor op het spel gezet. Erfenissen die tot familieruzies leiden.
Ja zelfs zijn er oorlogen voor gevoerd met verschrikkelijke gevolgen. We kunnen nog veel meer voorbeelden noemen.
Die hebzucht, macht en die onverzadigbare behoefte om steeds meer te bezitten, leiden maar al te vaak tot het tegenovergestelde van een gelukkig leven.

Daarom moeten we regelmatig worden gewaarschuwd dat we hierin niet moeten overdrijven. Immers wat brengt ons tot het echte, blijvende geluk? Niet zozeer het vergaren van die rijkdom voor jezelf, maar wel het vergaren daarvan voor God. Wat betekent dit?

Jezus maakt ons duidelijk dat de zin van ons leven er niet in bestaat om in grote rijkdom en overvloed te leven. Hij wil daarmee zeggen: Wie schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God, is straatarm.
Jezus wil niet zeggen dat we de schatten van de aarde niet nodig hebben, en dat we niet blij mogen zijn met een goede oogst en nog minder dat armoede beter zou zijn dan een verzekerd levensonderhoud.
Waar het bij Jezus wel op aankomt, is hoe wij met de rijkdom van de aarde omgaan.
Om nu te “Werken voor God” hebben we een opdracht om onze rijkdom eerlijker te verdelen.

Indien we nu in staat zijn om te delen met hen die tekort hebben, dan ervaren we hoe we onze dode rijkdom levend kunnen maken en zullen ervaren wat voor goeds en geluk we met ons bezit kunnen creëren bij onze naasten.
We zullen ons daar ook zelf heel goed en gelukkig bij voelen, want dan hebben we voor God gewerkt. Immers Jezus kwam tijdens Zijn aardse bestaan steeds op voor de achtergestelden, armen en behoeftigen.

Ik geloof dat we van onze rijkdom alleen maar echt gelukkig kunnen worden indien we er op een christelijke manier mee omgaan en er van weten te delen.
Om nu te “Werken voor God” hebben we opdracht om onze rijkdom eerlijker te verdelen. Waarschijnlijk is er voor iedere aardbewoner genoeg als degenen die al genoeg hebben voor zichzelf, het meerdere vrijwillig afstaan aan hen die het nodig hebben. En daarbij moeten we niet naar de andere rijke wijzen: “Dat die dat maar doet want die heeft toch genoeg!”, maar naar onszelf kijken wat we kunnen missen.

Ja beste mensen, wat ik hier schets, is een misschien een Utopie. Want hoeveel mensen doen dit of zullen dit gaan doen?
En natuurlijk ben ik ook niet blind voor al het zeer vele goede werk dat veel mensen al doen.
Maar soms lijkt dat maar een druppel op die bekende gloeiende plaat.

Maar indien we maar een kleine aanzet om met anderen te delen, ieder voor zich, dan kan zo’n kleine aanzet een enorme aardeverschuiving teweeg brengen omdat we als voorbeeld dienen en dit een vonk kan zijn die bij velen aanslaat en navolging krijgt.
Daardoor zouden er heel veel méér mensen kunnen delen in de aardse rijkdom.

Laten we hopen dat die kleine aanzet die wij voor onze rekening kunnen nemen een begin van een gelukkigere wereld voor velen mag zijn.

Amen.

© 2021 Parochie Heilig Kruis