Overweging 2020-10-04 Gerwen/Nederwetten

Overweging 2020-10-04 Gerwen/Nederwetten

Thema: Durf het risico aan.

Beste medeparochianen.

“Zet het fornuis uit en de verwarming laag als je de deur uitgaat”.
“Rij niet te hard en let vooral op in de buurt van spelende kinderen die willen oversteken”.
“Doe die oude batterijen in de milieubox en zet die muziek niet zo hard anders hebben de buren er last van”.
“Hoe dikwijls moet ik dat nog zeggen”.
“Wanneer dringen deze waarschuwingen nu eindelijk eens tot je door”.
“Het is voor je eigen veiligheid en de wereld is niet van jou alleen dus ga hem dan ook niet verpesten”.

Al dat gewaarschuw en die goede raad, U herkent het zeker wel.
We worden er zo moe van, want het schijnt dikwijls nauwelijks door te dringen.
Moedeloosheid kan omslaan in radeloosheid.
En dan komen we nog goed weg, want het kan zelfs zijn dat die goede bedoelingen soms met agressie worden beantwoord.
En toch mogen we niet opgeven.
Die aansporingen mogen nooit verstommen.
Want als niemand zich meer druk zou maken over medemensen en de wereld waarin wij leven, dan is het gauw afgelopen met alle welbevinden, alle welvaart en welzijn.

Jezus is een van degenen die er zijn levenswerk van had gemaakt om, ondanks hevig verzet van hogerhand, erop te blijven wijzen dat wij mensen niet de bezitters zijn van deze wereld en van medemensen.
Hij wees erop dat we van Gods eigendom slechts tijdelijk de gebruikers zijn en dat het in het belang van heel de mensheid is om er goed mee om te gaan en netjes door te geven.
Eigenlijk te gek dat hij niet alleen zo weinig gehoor vond, maar dat dit herhalen hem zelfs uiteindelijk het leven kostte.
Toch zien we dat in onze tijd ook nog steeds veelvuldig gebeuren.
We horen en zien dagelijks van mensen die doen alsof zij de bezitters van deze wereld zijn.
Die alles en iedereen naar zich toe schrapen.
De net voorbije financiële crisis is onder andere aan dit soort mensen te danken.
Zij zijn meestal wel zo slim om de gevolgen van deze crisis bij de gewone burger, de belastingbetaler neer te leggen.
Mensen die geen enkele zorg hebben voor de toekomstige generaties.
Hoe lang moeten we doorgaan met een oproep tot ander gedrag voor dat er eens echt geluisterd wordt?
Het zelf geven van het goede voorbeeld doet goed volgen, zegt het spreekwoord.
En wat een vooruitziende blik had Jezus, precies zoals het een profeet betaamd.
Hoe wij als mensheid nu omgaan met de aarde en de opwarming daarvan.
Dan is dit, na 2000 jaar, nog steeds helemaal actueel.
Ook nu weer het onderscheid tussen mensengroepen.
De mensen die vrijwel alleen aan zichzelf denken in hun doen en laten.
En de mensen die solidair zijn en vooral ook aan de ander denken.
Ik hoef geen voorbeelden te geven, dat doen de media wel.

En dan in parallel met het voorgaande: het verhaal van de landheer.
Die zijn land in pacht heeft gegeven aan die inhalige en zelfs agressieve wijngaardeniers uit het evangelie van vandaag.
Het is in wezen het verhaal van Jezus met zijn boodschap.
Het verhaal van zijn vermoeidheid na het steeds weer en op allerlei manieren herhalen.
Hij deed dit tot aan zijn dood.
Het is het verhaal dat zich in onze tijd nog steeds op heel veel plaatsen voortzet.
Te gek, ja dat wel, maar het kan ook nog eens heel goed zijn dat wij zelf soms die slechte luisteraars zijn.
Natuurlijk heeft ieder van ons een hoop goede raad, maar wat doen wij met de goede raad aan ons in pacht gegeven?
Wordt er niemand moedeloos van ons doen en laten?
Het goede blijven steunen en stimuleren kan ook.
Niet alleen mopperen op die hangjeugd in de buurt maar proberen contact te zoeken en in gesprek te raken.
Om zodoende deze ergernis op te lossen.

Is het hopeloos?
Nee, dat niet, want er zijn ook altijd mensen die wel geluisterd hebben.
Die wel met liefde en zorg omgaan met mens en wereld, als goede beheerders van dit goddelijk goed.
Uiteindelijk zullen toch zij, zoals vandaag toegezegd, de erfgenamen zijn van die betere wereld, het Rijk Gods genoemd.
Deze is hen namelijk door God in pacht gegeven en daar horen verantwoordelijkheden bij.
Dat is ook de reden waarom we in onze kerkgemeenschap die boodschap van Jezus maar blijven herhalen.
Durven wij het risico aan Jezus leer te volgen en onze levenswijze hierop aan te passen.
Samen met zoveel mensen die dat in het dagelijks leven ook doen.
De boodschap van vandaag is dubbel:
Houd vol met de oproep tot zorg en verantwoordelijkheid.
Maar ook:
Houd vol met goed te luisteren naar die oproep van anderen en doe er wat mee.
Amen.

 

© 2021 Parochie Heilig Kruis