Overweging 2020-11-22 Paul Peters

Overweging 2020-11-22 Paul Peters

Bezinning bij  Christus Koning    Paul Peters

Niet met pracht en praal,
niet met geweld en macht,
maar als de Mensenzoon komt Jezus.
Klein en onbetekenend,
als een nietige zwerver,
zo laat Hij zich zien.
Hij wordt zichtbaar
in die kleine, lijdende mens.
Als een goede rechter
roept hij mensen op
om zijn kant te kiezen.
Voorbijgaan aan de kleine,
aan de gevangen medemens,
doet afbreuk aan echt leven.
Op straffe van veroordeling
daagt Hij uit tot goedheid.

Hijzelf is de Koning
in het Koninkrijk van God.
Hij is het niet door geboorte,
niet door de macht van een leger.
Hij wordt Koning,
omdat Hij royaal leeft.
Hij loopt over van goedheid,
voor de kleinsten het meest.
Hij steekt zijn hand uit
naar mensen met lege handen.
Hij heeft een woord van vergeving
voor hen om wie niemand iets geeft.
En mensen die terneergedrukt worden:
die richt Hij op.

Jezus roept mensen op
om in zijn geest verder te gaan:
royaal in goedheid,
koninklijk in vergevingsgezindheid,
edel in vrijgevigheid.
Zijn mensen hebben toekomst,
omdat ze oog hebben voor de minsten
van onze wereld.
God ziet naar hen om,
omdat ze leven geven aan hen,
naar wie niemand omziet.

( gevonden bij de Dominicanen in België )

 

© 2021 Parochie Heilig Kruis