Overweging van 1 november 2020 Gerwen/Nederwetten

Overweging van 1 november 2020 Gerwen/Nederwetten

Het thema van vandaag is: Door God bevestigd.

In een supermarkt stond bij de kassa een man met zijn boodschappen. Hij droeg een versleten jas en had een flinke stoppelbaard. De manager van de winkel had hem argwanend in de gaten gehouden, want hij wist dat die man al eens gezeten had wegens diefstal. Een andere man zag de manager wantrouwend kijken, hij ging naar hem toe en zei: Die man is een heilige. De manager begon keihard te lachen. Nou dan ken je hem niet. Sinds wanneer zijn dieven heilig? Hoe kun je dat nu zeggen. De ander zei: ik ken hem heel goed. Die man zorgt op een geweldige manier voor zijn zieke vader. Dag en nacht staat hij voor hem klaar. Wat zijn verleden ook was, voor mij is hij een heilige. De manager was het helemaal niet met hem eens en ik denk dat de meesten van ons er precies zo over denken. We denken meer in termen van eens een dief, altijd een dief. En wie eens een dief was, kun je toch echt geen heilige noemen. Toch is het goed daar even over na te denken.

Ons probleem is dat heilig meestal vertaald wordt met volmaakt. Heiligen zijn volmaakte mensen, mensen die niet in de fout gaan in hun leven en die daarom met kop en schouder uitsteken boven de gewone mensen, die allemaal wel hun fouten en gebreken hebben.
Maar heilig zijn heeft niets te maken met volmaakt zijn. Geen enkel mens is volmaakt, ook een heilige niet. Wellicht kun je zelfs zeggen: geen enkel mens kan volmaakt zijn.
Wat is heilig dan wel?

Naast de vele andere heiligen die aanbeden en vereerd worden zoals heiligen die we allemaal kennen zoals de heilige Antonius als we iets kwijt zijn en de heilige Rita die we aanspreken bij familiaire problemen gaat het om de honderden miljoenen mensen die niet op de heiligenkalender en in de geschiedenisboeken staan. Grote en kleine, rijke en arme, zieke en gezonde mensen van alle tijden, dus ook van vandaag. En ze zijn heilig omdat ze leven volgens het gebod dat Jezus ons geleerd heeft. En dat gebod is: Bemin God bovenal, en bemin uw naaste zoals uzelf. Dat is de grondwet van ons geloof en als we volgens dat gebod leven, zijn we goed op weg om heilig te zijn. Want om heilig te worden of te zijn moet je geen aparte dingen doen of buitengewoon vrome mensen zijn, nee, je moet alleen leven volgens dat ene gebod.

Vandaag wijst Jezus daar in zijn acht Zaligsprekingen directe wegen voor aan. Als we die wegen gaan, dan zijn we zalig. Anders gezegd: dan zijn we gelukkig omdat we de weg gaan die Jezus ons heeft aangewezen en voorgeleefd.
Zalig de armen van geest, is de eerste weg die hij aanwijst. En Hij bedoelt daar helemaal niet mee dat we sukkelaars moeten zijn met zo’n beperkt verstand dat we niet eens kunnen nadenken. Nee, zeker niet. Wat Hij wel bedoelt, is dat we nederig zijn, geen dikke nekken die altijd gelijk hebben, die alleen in zichzelf geloven en naar wie iedereen moet opkijken, want zij zijn de knapste, de machtigste, de beste, de rijkste. Niet doen, zegt Jezus. Wees arm van geest, wees nederig, zodat je getroost kan worden als dat nodig is, en zodat je vriendelijk en zachtmoedig bent. Wees rechtvaardig in je doen en denken, en even barmhartig voor je medemens als God genadig is voor jou. En wees zuiver van hart zodat je betrouwbaar bent, zodat je geen dingen doet die het daglicht niet mogen zien, en zodat je ook kunt streven naar vrede met je medemensen. Wie dat nastreeft, is in Jezus ogen een zalige mens, een heilige. Met andere woorden: die wordt daarin door God bevestigd.
Als ik tegen u zou zeggen: wij zijn allemaal heiligen, dan zouden jullie me waarschijnlijk uitlachen. Toch hoop ik dat wij wel van die zalige mensen zijn, die Jezus’ boodschap proberen waar te maken in ons leven. Toch hoop ik dat wij, ondanks alle fouten en gebreken, die wij ook zeker wel zullen hebben, hart hebben voor elkaar, zorg dragen voor elkanders welzijn. Dan kunnen we ons op dit feest van Allerheiligen terecht verbonden voelen met al die gelovige, zalige mensen van verleden, heden en toekomst.

Amen.
(Ad Snijders)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Parochie Heilig Kruis